Hotelliteenindaja

Toateenija, tase 3 osakutse

Hommikusöögi teenindaja, tase 3 osakutse

Kutseõppe liik: 3. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: teenindus

Õppesuund: isikuteenindus

Õppekavarühm: majutamine ja toitlustamine

Õppevorm: statsionaarne - töökohapõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: (põhi)hariduse nõudeta

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 aasta

Vastuvõtu tingimus: vestlus

Dokumentide vastuvõtt: lõppenud

Õppekava lühitutvustus:

Õppekava koostamise alus on hotelliteenindaja, tase 3 kutsestandard. Kolmanda taseme hotelliteenindaja lähtub oma töös erineva kultuuritaustaga külaliste vajadustest ja soovidest ning tegutseb ja käitub vastavalt eetilistele, esteetilistele ja muudele sotsiaalselt heaks kiidetud normidele. Ta oskab teenindada külalisi, valmistada lihtsamaid toite ja koristada numbritube ning üldkasutatavaid ruume. Hotelliteenindaja suhtleb nii välis- kui ka siseklientidega sõbralikult ja lähtuvalt heast tavast. Tal on tahe ja oskus töötada meeskonnas ja juhendamise all. Vajalik on kohalike huviväärsuste ja turistidele suunatud teenuste tundmine ning oskus neid soovitada.

Õppekava sihtrühma kuuluvad töötavad hommikusöögiteenindajad ja toateenijad, samuti ka isikud, kes soovivad nimetatud ametikohtadel tööd alustada.

Lõpetamiseks on vajalik kõikide moodulite läbimine lävendi tasemel ja kutseeksami sooritamine.

Põhiõpingute moodulid:

 • majapidamistööd
 • majutamise ja toitlustamise valdkonna alused
 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • klienditeeninduse alused
 • toitlustamine
 • praktika - toitlustamine
 • praktika - numbritubade hooldus

Valikõpingute moodulid:

 • kutse-eetika ja etikett
 • arvuti kasutamine õppetöös
 • erialane soome keel
 • erialane inglise keel

Täiendavad soodustused:

 • sõidukompensatsioon bussipiletite alusel sõiduks kooli ja tagasi (elukoht väljaspool Pärnu linna)
 • alla 20-aastastele keskhariduseta õpilastele koolilõuna toetus kogu õppeperioodi jooksul
 • pooleaastase õppe järel võimalus taotleda õppetoetust (60 eurot kuus)
 • praktika vältel võimalus saada praktikaettevõttelt töötasu (kehtiva töölepingu korral eraldi lisatasu õppimise eest ei maksta)

Lisainformatsioon: Johanna Kommer (PRÕM projekti koordinaator) johanna.kommer[at]hariduskeskus.ee 444 7190, 5679 4400

vt lisaks õppekava