APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator

Osakutse: lehtmetalli APJ laserlõikepinkide operaator, tase 4

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe 

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: tehnikaalad

Õppekavarühm: mehaanika ja metallitöö

Õppevorm: statsionaarne - töökohapõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: vähemalt põhiharidus

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 a

Õppetöö algus: 23. oktoober 2017, koolis toimub õppetöö 1 päev nädalas (esimene kohtumine 24. oktoober)

Dokumentide vastuvõtt:  lõppenud

Vastuvõtu tingimus: metallivaldkonnas juba töötavad inimesed või inimesed, kes soovivad asuda metallivaldkonda tööle

 Põhiõpingute moodulid:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • lehtmetalli töötlemise alused
 • lehtmetalli töötlemine laserlõikepinkidel
 • lehtmetalli töötlemine mehaanilistel lõikepinkidel
 • praktika

Valikõpingute moodulid:

 • lukksepa-, lihvimis- ja viimistlustööd
 • keevitustööd
 • elektrotehnika
 • masinjoonestamine

Täiendavad soodustused:

 • sõidukompensatsioon bussipiletite alusel sõiduks kooli ja tagasi (elukoht väljaspool Pärnu linna)
 • alla 20-aastastele keskhariduseta õpilastele koolilõuna toetus kogu õppeperioodi jooksul
 • pooleaastase õppe järel võimalus taotleda õppetoetust (60 eurot kuus)
 • praktika vältel võimalus saada praktikaettevõttelt töötasu (kehtiva töölepingu korral eraldi lisatasu õppimise eest ei maksta)

Õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust; vt lisaks Eesti Töötukassa koduleht

 Lisainformatsioon:

Lembit Miil (kutseõpetaja) lembit.miil[at]hariduskeskus.ee 5335 9843

Johanna Kommer (PRÕM projekti koordinaator) johanna.kommer[at]hariduskeskus.ee 444 7190, 5679 4400

 

Vt lisaks

õppekava