Hooldustöötaja

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: tervis ja heaolu

Õppesuund: heaolu

Õppekavarühm: sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õppetöö toimumine: auditoorne õppetöö üks kuni kaks korda kuus (teisipäevast laupäevani), kontaktnädalaid kokku 11; õppepraktika töökeskkonnas kahe õppeaasta jooksul kokku 780 akadeemilist tundi (30 EKAP) tervishoiu- ja hoolekandeasutustes ning koduhoolduses

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus või põhiharidust omavad täiskasvanud, kes töötavad erialal - hooldajana, hooldustöötajana (alus: tööandja tõend, soovituskiri)

Õppekava maht: 120 EKAP

Õppe nominaalkestus: 2 a

Vastuvõtu tingimused:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine;
 • individuaalne vestlus kõikide õpilaskandidaatidega.

Õppekava lühitutvustus:

Hooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiutöötaja, kelle töö eesmärk on toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ning võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Ta hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest, juhendab ning toetab teda. Hooldustöötaja abistab abivajajat funktsionaalsete häirete ja rehabilitatsiooni korral, aidates tervist taastada, saavutada ja säilitada ning toetab teda surma lähenedes. Hooldustöötaja töötab erinevas vanuses ja kultuuritaustaga inimestega, kes oma elusituatsiooni tõttu või muul põhjusel vajavad abi, hooldust, juhendamist või tuge. Ta lähtub oma töös abivajajast kui tervikust ja tema vajadustest, jõuvarudest, toimetulekuvõimest ning tõekspidamistest iseseisvuse toetamisel. Hooldustöötaja järgib inimõigusi, kutse-eetikat ja võrdse kohtlemise põhimõtteid. Ta teeb koostööd ja suhtleb abivajaja, tema lähedaste, sugulaste jt võrgustikutöötajatega.

Hooldustöötaja töös on oluline pidev enesetäiendamine ja elukestev õpe.

Praktika: I õppeaastal tervishoiuasutuses, II - hoolekandeasutuses ja koduhoolduses (võimalus kahel õpilasel üks praktikatsükkel läbida Euroopa Liidu riigis Erasmus+ programmi raames).

Põhiõpingute moodulid:

 • hoolduse alused
 • hooldustoimingud
 • abivajaja arendamine, juhendamine ja aktiviseerimine
 • meeskonnatöö korraldamine ja juhendamine
 • töö lastega peredega
 • töö eakatega
 • töö erivajadustega inimestega
 • karjääriplaneerimine ja ettevõtlus
 • praktika

Valikõpingute moodulid:

 • nahahaigused
 • jalgade ja käte hooldus
 • juuste ja habemehooldus
 • kriisisuhtlemine
 • erialane soome keel (A1 tase)
 • erialane inglise keel (A2 tase)
 • erialane vene keel (A1 tase)
 • viipekeel
 • maniküür-pediküür praktika
 • klassikalise massaaži algkursus
 • ettevõtlusõpe

Valikõpingute moodulitest on II õppeaastal võimalus valida maniküürija-pediküürija lisaoskuse saamiseks 10 EKAP (260 tundi) moodulid: nahahaigused; jalgade ja käte hooldus; maniküür-pediküür praktika.

Hooldustöötaja eriala õpilased osalevad SA Innove korraldatud "Noor Meister" kutsemeisterlikkuse võistlustel. Vabariiklikule võistlusele eelneb koolisisene kutsevõistlus.

Hooldustöötaja õppekava lõpetamisel on võimalik taotleda Euroopa tööturul tunnustatud hooldaja (tase 4) kutsetunnistust, mille saamine kompenseeritakse Pärnumaa Kutsehariduskeskuse poolt.

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse lõpetanud hooldustöötajad on oodatud tööle nii haiglates, hooldekodudes kui koduhoolduses. Enamus õpilastest leiab töökoha juba õppimise ajal. Paljud eriala vilistlased on olnud ettevõtetes praegustele õpilastele praktika juhendajateks.

Pärnuma Kutsehariduskeskuse hea koostööpartner on Pärnu Haigla, kus viiakse läbi osa praktilise iseloomuga õppetööst ja on võimalik sooritada praktika.

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse poolt tunnustatud praktikaettevõtted:

Halinga Turvakodu MTÜ, Surju Valla Hooldekodu Videvik; PJV Hooldusravi SA Keila Osakond, Jõõpre Vanurite Kodu, Häädemeeste Hooldekodu, Lõuna-Läänemaa Tervishoiu- ja Sotsiaalhooldekande Keskus SA, PJV Hooldusravi SA Pärnu-Jaagupi Osakond, Vändra Alevi Hoolekandekeskus, Tihemetsa Hooldekodu, Zunt OÜ Hoolekoda Fööniks, Viljandi Haigla SA, Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus SA, Maarjakodu MTÜ, Läänemaa Haigla SA, PJV Hooldusravi SA Vändra Osakond, Pärnu Eakate Avahoolduskeskus, Pärnu Toimetulekukool

Kõikidele erialaga seotud küsimustele saate vastuse, kui saadate kirja aadressile sirje.pauskar[at]hariduskeskus.ee

Võimalus taotleda õppetoetust.

Lisainformatsioon: Sirje Pauskar (täiskasvanute koolituse osakonna juhataja) sirje.pauskar[at]hariduskeskus.ee, 5564 2968

Vt lisaks:

õppekava

töötukassa toetus erialadele (k.a hooldustöötaja)

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid

Tags: