Koostelukksepp

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: tehnikaalad

Õppekavarühm: mehaanika ja metallitöö

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Dokumentide vastuvõtt: 19. juuni-19. juuli 2017

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine

Õppekava lühitutvustus:

Koostelukksepp koostab erineva keerukusastmega koostusid. Koostelukksepa põhilised tööülesanded on toorikute ettevalmistamine, detailide mõõtmine, märkimine, töötlemine, puhastamine ning koostude koostamine ja reguleerimine. Koostelukksepa töö eeldab jooniste lugemise oskust, masinaehitustehnoloogia ja kasutatavate materjalide tundmist.

Koostelukksepp töötab tavaliselt masina-, metalli- ja aparaaditööstuse, ehitusmaterjalide tootmise või laevaehituse ettevõttes.

Põhiõpingute moodulid:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • koostelukksepa alusteadmised
 • detailide ja koostude ettevalmistamine ning koostamine
 • toote koostamine ja jooksev kontroll
 • troppimis- ja teisaldustööd
 • praktika

Üldõpingute moodulid:

 • keel ja kirjandus
 • kunstiained
 • võõrkeel
 • sotsiaalained
 • matemaatika
 • loodusained

Valikõpingute moodulid:

 • masinjoonestamine
 • erialane soome keel
 • erialase vene keele algkursus
 • lukksepa-, lihvimis- ja viimistlustööd
 • materjalide tükeldustööd
 • keevitus ja jootetööd
 • üldkehaline ettevalmistus
 • riigikaitseõpetus
 • liiklusõpetus
 • sepistamine
 • arvutiõpetus
 • sõiduautode veermik
 • alusteadmised väikemasinatest
 • elektrotehnika
 • pneumaatika ja hüdraulika alused

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga tööriiete, turvajalanõude vms ostmiseks.

Ettevõtted praktika sooritamiseks ja võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist:

Alise Technic OÜ, Areco Eesti OÜ, Etem Pärnu OÜ, LL Metal OÜ, Adrem Pärnu AS, Lasertool OÜ, Paikuse Perhe OÜ, Vändra Saeteritus AS, Ruukki Products, Welmet OÜ, OÜ Masinaehitaja, OÜ Gandor Grupp, OÜ Polartek

Vt lisaks

õppekava


http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid

Tags: