Uudised

Pidulik õhtusöök "Eesti 100"

Täna, 21.veebruaril kell 18.00 toimub pidulikul õhtusöök "Eesti 100" Pärnumaa Kutsehariduskeskuse(PKHK) üheõhturestoranis.

Loe edasi...

Pidulik õhtusöök "Eesti 100"

Pidulik õhtusöök "Eesti 100" toimub kolmapäeval, 21.veebruaril kell 18.00-21.00 Pärnumaa Kutsehariduskeskuse restoranis. Külaliste saabumine alates kell 17.30. NB! Õhtusöök on välja müüdud! Loe edasi...

Tislerieriala õpirändurid Lätist

Pärnumaa Kutsehariduskeskuses (PKHK) viibivad välispraktikal Erasmus+ õpirände raames Loe edasi...

Eesti tantsib

Vabariigi 100. sünnipäeva puhul kutsutakse kõiki kinkima Eestile spetsiaalselt selle sündmuse puhuks valminud tants. Loe edasi...

Vabariigi aastapäeva aktused

Toimuvad neljapäeval, 22. veebruaril kooli aulas.

Loe edasi...

Talvised lõpuaktused

Toimuvad reedel, 16. veebruaril kooli aulas. Loe edasi...

Vastuvõtt töökohapõhisesse õppesse (PRÕM)

Avatud on täiendav vastuvõtt vaba õpilaskoha täitmiseni õppekavale "Metsakasvatus". Loe edasi vastuvõtust töökohapõhisesse õppesse.    

0

Viimati lisatud

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (PKHK) eripäraks on kompaktne koolilinnak loodussõbralikus keskkonnas Niidupargis ja laialdane erialade valik. PKHK on üks suuremaid kutse- ja täiendusõppekeskusi Eestis.

Kool on sõnastanud oma missiooniks:

  • Koostöös huvigruppidega kaasaegsete kutseoskustega töötajate koolitamine ja aktiivne osalemine võrgustikes ning regionaalses arendustegevuses.

Kooli tunnuslause:

  • Kutse heast koolist.

Koolil on hea koostöö Pärnumaa Ettevõtlus ja Arenduskeskusega, kohaliku omavalitsusega, SA Pärnu Haigla, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga ja kõikide õppevaldkondade praktikabaasidega (ettevõtetega), mida on üle 200. Tehakse ühisprojekte Lääne-Eesti piirkonna koolide ja ettevõtetega.

Pärnu maakonna juhtivateks majandusharudeks on metsa- ja puidutööstus, masina- ja metallitööstus, tekstiilitööstus, elektroonikatööstus ja turismi- ja hotellimajandus. PKHK-s eelisarendatakse ka vastavaid õppevaldkondi.

PKHK loodi 2003. aastal. Selleks korraldati ümber Pärnu Kutseõppekeskuse, Sindi Kergetööstuskooli, Pärnu Kodumajanduskooli ja Tihemetsa Põllumajandustehnikumi tegevus.

Kooli õppetegevus toimub kahes õppekohas: Pärnu linna territooriumil aadressidel Niidupargi tn 8, 10 ja 12 ning Saarde valla territooriumil asukohaga Tihemetsas Voltveti mõisas. Seal paikneb ka kooli metskond suurusega 5489 ha.

1.aprillil 2005 anti Pärnu linna poolt Pärnumaa Kutsehariduskeskuse käsutusse Niidupargi kinnistu. 2004. aastal rakendus ja viidi lõpule Eesti riigi ja Euroopa Liidu poolt rahastatav projekt “Pärnumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuuri väljaehitamise I etapp 2003 - 2006”, mille tulemusena valmis õppehoone jaanuaris 2006 ning õppetöökoda puidu- ja ehituserialadele 01. juunil 2006 Voltveti koolituskeskuse peahoone tiiva renoveerimine jõudis lõpule 2008.a jaanuaris.

Projekti II etapi tulemusena valmis 2010/11 õppeaasta alguseks teeninduse ja toitlustuse õppehoone. Majutamise ja toitlustamise valdkonna uus õppehoone pälvis Eesti graafilise disaini aasta-auhinna keskkonnadisaini kategoorias, mis näitab õppekeskkonna kaasaegsust ja õpilasesõbralikkust.

Oktoobris 2011 valmis autoremondi- ja metallitöö eriala õppebaas ning 2012. a septembris avati Niidupargi õpilaskodu. Riigi Kinnisvara AS vahendusel teostati 2012. a CO2 kvoodi vahenditest Voltveti Koolituskeskuse mõisahoone ulatuslikud ehitustööd fassaadi, katuse ja küttesüsteemi osas ning Niidupargi õppekompleksi võimlale teostati välisfassaadi soojustus ja katusetööd.

01.05.2016 seisuga töötab PKHK-s 166 töötajat.