Põhikonkurss 2017

 Avalduse vormistamine VAID dokumentide vastuvõtukomisjonis tööpäevadel 09:00-15:00.

Niidupargi tn 12 PÄRNU (ruum A103) 

 

Dokumentide vastuvõtt 19. juuni-11. august

Põhihariduse nõudeta kutseõpe:

Kutseõpe keskhariduse baasil:

Erialade tutvustused (.pdf)

Vt ka täiendav vastuvõtt põhihariduse baasil kutsekeskharidusõppe õppekavadele

Lisainformatsioon:

Leili Ruul (õppekorralduse spetsialist) leili.ruul[at]hariduskeskus.ee, 442 7883

Vt lisaks Õpilaste vastuvõtt - töökohapõhine õpe