Sõidukulu hüvitamise kord

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktori 18.09.2015 käskkirjaga nr 9 kinnitatud "Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilastele sõidukulu hüvitamise kord" (jõustub 01.10.2015)