Õpilaste vastuvõtt - töökohapõhine õpe

Vastuvõtuks avatud töökohapõhise õppe õppekavad

Kui soovid kandideerida töökohapõhise õppe õppekavadele, siis vormista avaldus e-vastuvõtu keskkonnas.

Kui sellekohast võimalust ei ole, oled oodatud kuni 11.08.2017 dokumentide vastuvõtukomisjoni (A103) tööpäevadel 09:00-15:00.

Põhihariduse nõudeta kutseõpe:

Kutseõpe põhihariduse baasil:

Kutseõpe keskhariduse baasil:

Lisainformatsioon:

Mare Raid (PRÕM projekti koordinaator, PRÕM praktikakorraldaja) mare.raid[at]hariduskeskus.ee 445 1959, 5679 4400