Õpilaste vastuvõtu tingimused

 

Kinnitatud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktori 20.03.2017 käskkirjaga nr 43

 

KUTSEKESKHARIDUSÕPE

441 neljanda taseme kutseõpe (kutsekeskharidusõpe)

Ehitusviimistlus:

 • põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine;
 • test (dokumentide vastuvõtukomisjonis).

Elektroonikaseadmete tehnik: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

IT-süsteemide nooremspetsialist: test (dokumentide vastuvõtukomisjonis).

Keevitaja:

 • põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine;
 • test (dokumentide vastuvõtukomisjonis).

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Kokk: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Koostelukksepp: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Laotöötaja: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Majutusteenindus : põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Müüja-klienditeenindaja: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Puitkonstruktsioonide ehitus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Sisetööde elektrik: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Sõiduautotehnik:

 • põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine;
 • test (dokumentide vastuvõtukomisjonis).

Tisler: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Toitlustusteenindus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

KUTSEÕPE (PÕHIHARIDUSE NÕUDETA)

431 kolmanda taseme kutseõpe

Abikokk: test (dokumentide vastuvõtukomisjonis)

Palkmajaehitaja: individuaalne vestlus.

KUTSEÕPE (KESKHARIDUSE BAASIL)

452 viienda taseme kutseõpe; 442 neljanda taseme kutseõpe

CNC töötlemiskeskuse operaator:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine;
 • individuaalne vestlus.

Hooldustöötaja:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine;
 • individuaalne vestlus.

IT-süsteemide nooremspetsialist: test (dokumentide vastuvõtukomisjonis).

Juuksur:

 • keskharidust tõendava dokumendi keemia, bioloogia, eesti keele ja inglise keele hinnete aritmeetiline keskmine;
 • loovuse test (dokumentide vastuvõtukomisjonis);
 • individuaalne vestlus ja joonistamine.

Kergete rõivaste rätsep:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine;
 • test ja individuaalne vestlus.

Kosmeetik:

 • keskharidust tõendava dokumendi keemia, bioloogia, eesti keele ja inglise keele hinnete aritmeetiline keskmine;
 • loovuse test (dokumentide vastuvõtukomisjonis);
 • individuaalne vestlus ja joonistamine.

Müügikorraldaja: keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Raamatupidaja:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine;
 • test.

Sekretär:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine;
 • individuaalne vestlus.

Väikeettevõtja:

 • keskharidust tõendava dokumendi eesti keele, matemaatika, ajaloo, inglise keele ja geograafia hinnete aritmeetiline keskmine;
 • individuaalne vestlus (vt lisaks kodune ülesanne vestluseks valmistumiseks).

ERI- JA LISATINGIMUSED

1. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse korraldatud üritusel (õpituba vms) osalemine (lisatingimus): 0,3 punkti (rakendub vaid tõendavale dokumendile märgitud õppekavale kandideerimisel; alus: osalemist tõendav Pärnumaa Kutsehariduskeskuse dokument).

2. Soovituskiri (lisatingimus): 0,1 punkti (töötamine, sh suvevaheajal, erialasel ametikohal või sellele lähedasel erialal; alus: tööandja tõend).

3. Sotsiaalhoolduse valdkonnas töötamine (vaid hooldustöötaja õppekavale kandideerimise lisatingimus): 0,3 punkti (alus: tööandja tõend erialasel tööl töötamise kohta).

4. Juhtimise ja halduse valdkonnas töötamine või ettevõtlusega tegelemine (vaid väikeettevõtja õppekavale kandideerimise lisatingimus): 0,3 punkti (alus: tööandja tõend erialasel tööl töötamise kohta või dokument ettevõtluse kohta, nt väljavõte äriregistrist vms).

5. Põhikooli kiitusega lõpetamine (eritingimus): õpilaskandidaadil on õigus kandideerida vaid ühele põhihariduse nõudeta või põhihariduse baasil õppekavale, millele võetakse ta vastu vastuvõtukatseteta (alus: märge lõputunnistusel).

6. Põhikoolis või gümnaasiumis läbitud kutseõpe (eritingimus): õpilaskandidaat võetakse vastuvõtukatseteta kooli vastu (rakendub sama või lähedase eriala valiku korral; alus: kutseõppe läbimist tõendav dokument).

7. Gümnaasiumi/keskkooli hõbe- või kuldmedaliga või kutsekeskharidusõppe kiitusega lõpetamine (eritingimus): õpilaskandidaadil on õigus kandideerida vaid ühele põhihariduse nõudeta või keskhariduse baasil õppekavale, millele võetakse ta vastu vastuvõtukatseteta (alus: märge lõputunnistusel).