Õpilaste vastuvõtu tingimused

 

Kinnitatud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktori 08.02.2018 käskkirjaga nr 18

 

441 neljanda taseme kutseõpe (kutsekeskharidusõpe)

Ehitusviimistlus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Elektroonikaseadmete tehnik: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

IT-süsteemide nooremspetsialist: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Keevitaja: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Kokk: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Koostelukksepp: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Laotöötaja: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Müüja-klienditeenindaja: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Puitkonstruktsioonide ehitus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Sisetööde elektrik: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Sõiduautotehnik: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Tisler: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Toitlustusteenindus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Turismiettevõtte teenindaja: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

 

431 kolmanda taseme kutseõpe

Abikokk: individuaalne vestlus 16.08.2018.

Hotelliteenindaja: individuaalne vestlus 16.08.2018.

Palkmajaehitaja: individuaalne vestlus 16.08.2018.

Puidupingioperaator: individuaalne vestlus 16.08.2018.

 

452 viienda taseme kutseõpe; 442 neljanda taseme kutseõpe

CNC töötlemiskeskuse operaator:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine;
 • individuaalne vestlus.

Fotoelektriliste elektritootmissüsteemide paigaldaja:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine;
 • individuaalne vestlus.

Hooldustöötaja: keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

IT-süsteemide nooremspetsialist: keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Juuksur:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine;
 • individuaalne vestlus 16.08.2018.

Kergete rõivaste rätsep:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine;
 • individuaalne vestlus 16.08.2018.

Kosmeetik:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine;
 • individuaalne vestlus 16.08.2018.

Maaler:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine;
 • individuaalne vestlus 16.08.2018.

Majutuskorraldus: keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Müügikorraldaja: keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Raamatupidaja:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine;
 • test 16.08.2018.

Sekretär:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine;
 • individuaalne vestlus 16.08.2018.

Väikeettevõtja:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine;
 • individuaalne vestlus 16.08.2018.

Ärikorralduse spetsialist:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine;
 • individuaalne vestlus 16.08.2018.

 

ERI- JA LISATINGIMUSED

1. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse korraldatud üritusel (õpituba, töötuba, õpilasvari) osalemine (lisatingimus): 0,3 punkti (rakendub vaid tõendavale dokumendile märgitud õppekavale kandideerimisel; alus: osalemist tõendav Pärnumaa Kutsehariduskeskuse dokument).

2. Soovituskiri (lisatingimus): 0,3 punkti (töötamine, sh suvevaheajal, erialasel ametikohal või sellele lähedasel erialal; alus: tööandja tõend).

3. Põhikooli kiitusega lõpetamine (eritingimus): õpilaskandidaadil on õigus kandideerida ühele põhihariduse nõudeta või põhihariduse baasil õppekavale, millele võetakse ta vastu vastuvõtukatseteta (alus: märge lõputunnistusel).

4. Põhikoolis või gümnaasiumis läbitud kutseõpe (eritingimus): õpilaskandidaat võetakse vastuvõtukatseteta kooli vastu (rakendub sama või lähedase eriala valiku korral; alus: kutseõppe läbimist tõendav dokument).

5. Gümnaasiumi/keskkooli hõbe- või kuldmedaliga või kutsekeskharidusõppe kiitusega lõpetamine (eritingimus): õpilaskandidaadil on õigus kandideerida ühele õppekavale, millele võetakse ta vastu vastuvõtukatseteta (alus: märge lõputunnistusel).