2017 õpilaste suvise vastuvõtu ajakava

 

Kinnitatud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktori 14.11.2016 käskkirjaga nr 208

 

Õpilaste 2017 suvise dokumentide vastuvõtu, valdkondade vastuvõtukomisjonide ja kooli vastuvõtukomisjonide koosolekute toimumise, kooli sisse saanud õpilaskandidaatide nimekirjade avalikustamise ning õppetööle registreerimise (kinnitusprotsessi) ajakava:

põhihariduse nõudeta kutseõpe, kutseõpe põhihariduse baasil, kutsekeskharidusõpe

põhikonkurss: 19. juuni-19. juuli

valdkondade vastuvõtukomisjonide toimumine: 20. juuli alates kell 9:00

kooli vastuvõtukomisjoni koosolek: 21. juuli kell 12:00

kooli sisse saanud õpilaskandidaatide nimekirjade avalikustamine: 21. juuli kell 17:00

õppetööle registreerimine (kinnitusprotsess):

alates nimekirjade avalikustamisest 21. juuli-26. juuli kell 23:59

kutseõpe keskhariduse baasil

põhikonkurss: 19. juuni-11. august

valdkondade vastuvõtukomisjonide toimumine: 14. august alates kell 9:00

kooli vastuvõtukomisjoni koosolek: 15. august kell 12:00

kooli sisse saanud õpilaskandidaatide nimekirjade avalikustamine: 15. august kell 17:00

õppetööle registreerimine (kinnitusprotsess):

alates nimekirjade avalikustamisest 15. august-20. august kell 23:59