Kooli vastuvõtukomisjon

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktori 19.09.2017 käskkirjaga nr 124

Riina Müürsepp (direktor) - esimees

Leili Ruul (õppekorralduse spetsialist) - sekretär, dokumentide vastuvõtukomisjoni juht

Helke Heinmets (õppe- ja tugiteenistuse juhataja) - liige

Marina Jaani (õppekorralduse spetsialist) - liige

Hevelin Kärp (rühmajuhataja teenindusõppeosakonna juhataja ülesannetes) - liige

Kersti Oksaar (õppe- ja karjäärinõustaja) - liige

Jüri Puidet (tehnikaõppeosakonna juhataja) - liige

Anneli Rabbi (avalike suhete juht) - liige

Johanna Kommer (PRÕM projekti koordinaator) - liige