Kooli vastuvõtukomisjon

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktori  09.09.2016 käskkirjaga nr 161

Riina Müürsepp (direktor) - esimees

Leili Ruul (õppekorralduse spetsialist) - sekretär, dokumentide vastuvõtukomisjoni juht

Helke Heinmets (õppe- ja tugiteenistuse juhataja) - liige

Marina Jaani (õppekorralduse spetsialist) - liige

Hevelin Kärp (rühmajuhataja teenindusõppeosakonna juhataja ülesannetes) - liige

Kersti Oksaar (õppe- ja karjäärinõustaja) - liige

Sirje Pauskar (täiskasvanute koolituse osakonna juhataja) - liige

Jüri Puidet (tehnikaõppeosakonna juhataja) - liige

Anneli Rabbi (avalike suhete juht) - liige

Mare Raid (PRÕM projekti koordinaator, PRÕM praktikakorraldaja) - liige