Õpilaste vastuvõtt (2018 suvi)

Kutsekeskharidusõpe:

Põhihariduse nõudeta kutseõpe:

Kutseõpe keskhariduse baasil: