Toetused

Õppetoetuste liigid:

  • Põhitoetus – õpilasele antav rahaline toetus hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks.
  • Eritoetus – õpilasele antav  rahaline toetus võttes arvesse õpingute jätkamist takistavaid asjaolusid.

Vaata lähemalt:

Õppetoetuste fondide jagamise tingimused ja kord

Õppetoetuste määramise tingimused ja kord
Eritoetuse taotlemise kord

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilastele sõidukulude hüvitamise kord

Õppetoetuste ja õppelaenu seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/102072013034

Eritoetuse taotlusvormid:

 

Õppetoetuste määramise komisjon

kinnitatud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktori 06. september 2017 käskkirjaga nr 113, muudetud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktori 17.01.2018 käskkirjaga nr 8

Esimees:

Helke Heinmets - õppe- ja tugiteenistuse juhataja

Sekretär:

Marina Jaani - õppekorralduse spetsialist

Liikmed:  

Endla Kuura - teenindusõppeosakonna juhataja asetäitja

Helen Maripuu - tehnikaõppeosakonna juhataja asetäitja

Reet Parik - kutseõpetaja

Marko Sassjan - rühmajuhataja

Elje Teesalu - rühmajuhataja

Riina Tõnsing - teenindusõppeosakonna juhataja

Õpilasesinduse esindaja