Õpilaste vastuvõtt - töökohapõhine õpe (PRÕM)

Vastuvõtuks avatud töökohapõhise õppe õppekavad

Kui soovid kandideerida töökohapõhise õppe õppekavadele, siis vormista avaldus e-vastuvõtu keskkonnas.

Põhihariduse nõudeta kutseõpe:

Kutseõpe põhihariduse baasil:

Kutseõpe keskhariduse baasil:

 

Lisainformatsioon:

Johanna Kommer (PRÕM projekti koordinaator) johanna.kommer[at]hariduskeskus.ee 444 7190, 5679 4400