Selgusid väikeettevõtjate ja ärikorralduse spetsialistide kutsevõistluse tulemused

4. veebruaril 2020 toimus Pärnumaa Kutsehariduskeskuses väikeettevõtja ja ärikorralduse spetsialisti erialal õppijatel kutsevõistlus.

Võistlusest võtsid osa 10 õpilast, kellest moodustati 5 tiimi. 

Kutsevõistlusel tuli õppijatel välja mõelda äriidee ja seda esitleda inglise keeles, luua äriplaan ja turundada oma ideed etteantud sihtrühmale.

I koha võitsid Anastasia Kaskla ja Oliver Jurkatam VE-18

II koha võitsid Monika Kovaltšuk ja Iris Ojasoo ÄK-18

III koha võitsid Maarja Tammann ja Kristiina Kingo ÄK-18

8.-9.veebruaril toimub ÄK ja VE vabariiklik kutsevõistlus, millest võtavad osa 4 õpilast.