Täna, 14. märtsil kell 14:05 kohtub meie kooli õpilastega kohtutäitur Rannar Liitmaa. Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on alustanud loengusarja, mille eesmärk on kujundada Eestist tulevikus võlavaba ühiskond. Loengusarja sihtgrupiks on Eesti koolide gümnaasiumiastme õpilased, kellest saavad peagi riigi majanduses aktiivselt kaasa lööma hakkavad ühiskonna liikmed.

Võlg ja pankrot on ebameeldivad olukorrad ning nende vältimiseks on oluline, et inimesed oskaksid oma finantskäitumist korralikult ette planeerida. Õpilastele räägitakse nii võlamenetluse alustest, pankrotiprotsessist kui ka vastutustundlikust laenamisest. Loengusarja eesmärk on teha ennetustööd peatselt elluastuvate noorte seas, et nad teadvustaksid korrektse finantskäitumise põhialuseid ja nende rikkumise tagajärgi.

Kohtutäiturid ja pankrotihaldurid peavad gümnaasiumiõpilasi oluliseks sihtgrupiks, sest nendest saavad peagi ise uued ettevõtjad, töötajad, palgasaajad ja pere eelarvega tegelejad aga ka potentsiaalsed laenuvõtjad.

Loengus käsitletakse järgmisi teemasid:

·         Kuidas mitte võlgu jääda?

·         Väikelaenude väljastajad

·         Kui kergesti või kui raskesti saab laenu?

·         Mis summas laenu väljastatakse tagatiseta?

·         Kui suured on intressid?

·         Mis saab kui laenu tagasi ei maksa?

·         Millised on tagajärjed pankades?

·         Millised on tagajärjed krediiditausta uurivates ettevõtetes?

·         Kuidas mõjutab negatiivne taust edasist tulevikku?

Läbi loengu püüame kasvatada noort inimest, kes ei pruugi teada kohtutäiturist ega pankrotihaldurist mitte midagi, ega ka seda, et sellised ametid ja Koda üldse olemas on. Seega lisaks räägime ka kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tegevusest, kodaniku õigustest, kohustustest ja vastutusest ning tagajärgedest, kui noor inimene peaks oma finantskäitumises seadusega pahuksisse minema.