KODUKEEL

Kui kuninglikult kõliseb

mu ema kodukeel,

mis väikses saunahurtsikus 

ma kuulsin eluteel!

 

Sel keelel ema kiigutas

mind õhtul magama,

sel keelel rääk'sin eluaeg 

ma armsa isaga!

 

Nüüd iga kord, kui kevadel

mull' laulab linnusuu,

siis nagu eesti keelega

tall' kostaks iga puu.

 

Kui jõuab kätte talvekuu

ja sume sügise, 

siis nagu eesti keelega

mind hüüaks eideke.

 

Ja nagu manitseks ta mind

sealt haua põhjast veel:

"Laps, pea ehteks surmani

su ema kodukeel!"

 

 / Ado Reinvald / 

 Luuletus kirjutatud 1892 - 1904