Terje Jürivete

Õpilane Martin Laul intervjueerib õppe- ja karjäärinõustajat Terje Jürivete. Intervjuu toimus oktoobris 2021