Projekti nr: 2015-1-EE01-KA105-013190
Projekti periood:
01.05.2015-01.09.2015

Noortevahetus "The Power of IT" toimus Jõulumäel 2015. a juunikuus. Projektis osales 5 partnerorganisatsiooni. Vastuvõtvaks partneriks on Pärnumaa 

Kutsehariduskeskus. Saatvad organisatsioonid on: Kapadokya Eğitim Akademisi Derneği Türgist; Colorful House Gruusiast, ASOCIATIA RADU GRECEANU Rumeeniast ja Armenian Progressive Youth Armeeniast. Projekti raames toimus 5 päeva jooksul mitmeid töötubasid, arutelusid, diskussioone ja õppesõite, külastusi.