EU flag Erasmus vect POS
Projekti periood: 1.06.2017 - 31.07.2018
Projekti nr: 2017-1-EE01-KA116-034832

EESMÄRGID:
1. Täiendada, süvendada, kinnistada ja arendada õpirändes osalejate kutse- ja ametialaseid teadmisi, oskuseid ja kompetentse ning tagada nende vastavus Eesti ja Euroopa tööturu vajadustele.
2. Kinnistada osalejate teoreetilised teadmised ja oskused läbi praktiliste tegevuste harjutamise vilumusteks.
3. Toetada projektis osalejate võtmepädevuste, sotsiaalsete oskuste ja hoiakute, isikuomaduste arendamist läbi õpirände.
4. Suurendada õpirändes osalejate õpi-/töömotivatsiooni ja konkurentsivõimelisust.
5. Tõsta õppetöö kvaliteeti koolis läbi õpetajate mobiilsuskogemuse rakendamisele saatvas ja vastuvõtvas organisatsioonis.
6. Aidata kaasa kutseõppe taseme ühtlustamisele Euroopa tasandil läbi ECVET põhimõtete kasutamise.

PROJEKTI NIMI:EU flag Erasmus vect POS
Mobility Makes Us Professionals III
PROJEKTI PERIOOD: 1.07.2016 - 30.06.2017

EESMÄRGID:

  1. Täiendada, süvendada, kinnistada ja arendada õpirändes osalejate kutse- ja ametialaseid teadmisi, oskuseid ja kompetentse ning tagada nende vastavus Eesti ja Euroopa tööturu vajadustele.
  2. Kinnistada osalejate teoreetilised teadmised ja oskused läbi praktiliste tegevuste harjutamise vilumusteks.
  3. Toetada projektis osalejate võtmepädevuste, sotsiaalsete oskuste ja hoiakute, isikuomaduste arendamist läbi õpirände.
  4. Suurendada õpirändes osalejate õpi-/töömotivatsiooni ja konkurentsivõimelisust.
  5. Tõsta õppetöö kvaliteeti koolis läbi õpetajate mobiilsuskogemuse rakendamisele saatvas ja vastuvõtvas organisatsioonis.
  6. Aidata kaasa kutseõppe taseme ühtlustamisele Euroopa tasandil läbi ECVET põhimõtete kasutamise.

EU flag Erasmus vect POS

Projekti nimi: Job-shadowing for Professional Development
Projekti nr: 2015-1-EE01-KA101-013379
Projekti periood: 01.06.2015-31.05.2016
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nelja inglise keele õpetaja õpiränne Maltale.
Antud projekti eesmärgiks on inglise keele õpetajate ametialast arengut ning  erialase võõrkeele kompetentsi. Paraneb võõrkeeleoskus, sotsiaalsed oskused, motivatsioon suureneb ning avardub maailmavaade teiste kultuuride, kommete ja rahvuste osas.

Erasmus+ täiskasvanute koolitaja õpirände projekt:EU flag Erasmus vect POS
„Improvement of quality system and new approaches in Adult Education“
Projekti number: 2016-1-EE01-KA104-017126

Projekti periood:
01.06.16-31.07.2017

Antud projekt on suunatud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolituse osakonna täiendõppe ja autokooli töötajatele, et laiendada ja arendada nende teadmisi, oskusi ja kompetentse.

EU flag Erasmus vect POS

Projekti nimi: Transfer of New Innovative Methods and Improving Quality System in Adult Education
Projekti nr: 2015-1-EE01-KA104-013385
Projekti periood: 01.06.2015-31.12.2016
Täiskasvanute koolituse osakonna töötajate ja õpetajate õpiränded Itaaliasse, Hispaaniasse ja Portugali. Kokku saab täiskasvanute koolituse osakonnast võimaluse end välismaal täiendada seitse töötajat.

Lehekülg 1 / 2