Projekti periood: 17.12.2019 - 16.12.2021                      mafle logo2                
Projekti number: 2019-1-EE01-KA202-051698

Projekt keskendub 3D-printimisele kui kiiresti kasvavale osale tööstuses, IT-s ja tootmises. 3D-printimise operaatorid ja eksperdid on tööturul ühed nõutumad töötajad. Seetõttu on oluline arendada kutseõppe õpetajaid ja põhjalikke õppematerjale, et julgustada 3D-printimise ja tehnoloogia integreerimist kutseõppesse.

Selle projekti eesmärk on suurendada teadlikkust 3D-printimise valdkonnast, laiendada teadmisi ja täiendada kutseõpetajate oskusi ja pädevusi, võimaldamaks neil välja töötada uuenduslikke õppematerjale, mis toetavad õpilaste vajadusi nii kohalikul kui rahvusvahelisel tööturul konkurentsivõimeliseks saamiseks. Lisaks jagatakse nii kutse- kui kõrghariduse taseme parimaid praktikaid ja lähenemisviise.

Projektis osalevad partnerid neljast riigist:
* Poola
* Ungari
* Türgi
* Eesti

Projekti juhtpartneriks on Pärnumaa Kutsehariduskeskus. Eestist on lisaks kaasatud Tallinna Tehnikaülikool.

Lisainfo:
Anu Kukk – projektijuht, projektide koordinaator
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Jüri Puidet – tehnikaõppeosakonna juhataja
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Projekti periood: 04.11.2019 - 03.11.2021                     mafle logo2

Projekti number: 2019-1-ES01-KA202-064154

Projekti eesmärgiks on luua õppematerjal ja väljaanne, mis sisaldab üksikasjalikku analüüsi traditsioonilise rõivastuse sarnasuse kohta Euroopas, et levitada ja tugevdada Euroopa kultuuripärandit. Euroopas populaarsetel rõivastel on põhirõivas on tavaliselt sama, kuid erinevad detailid ja lisandid, kahjuks aga pole põhjalikumat sellekohast uuringut varasemalt tehtud. Projekti tulemusena valmivat materjali saab kasutada tekstiili-, disaini- ja moesektori õppetöös.

Projektis osalevad partnerid kuuest riigist:
 * Hispaania
 * Prantusmaa
 * Itaalia
 * Sloveenia
 * Portugal
 * Eesti

Projekti juhtparter on Las Indiase Kutseõppekeskus (Hispaania, Tenerife), kes ühtlasi on pikaaegne koostööpartner Pärnumaa Kutsehariduskeskuse tekstiili töötlemise valdkonna õppurite välispraktikate korraldamisel.

Projektiga saab täpsemalt tutvuda projekti koduleheküljel: https://vesteurope.com/en/

Lisainfo:
Thea Tammeleht-Abraham - projektijuht, arendusosakonna juhataja
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Heli Sakk-Hännikäinen - tekstiili töötlemise õppekavatöörühma juht, kutseõpetaja
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

 

 

ecvet for it v

 

 

 

 Projekti periood: 01.09.2018 - 31.08.2020

Projekti number: 2018-1-SE01-KA202-039167

Projekti ECVET for IT eesmärk on aidata töötada välja infotehnoloogia erialadele ECVET ehk Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteem, mis lihtsustab õppijate ja kutset taotlevate isikute poolt erinevates õpikeskkondades omandatud ja hinnatud õpiväljundite ülekandmist, tunnustamist ja kogumist.

Projektis osalevad:

Rootsi – NTI Gymnasiet Malmö (projekti algataja ja juhtpartner)

Holland – Alfa-college Hardenberg

Makedoonia – DUCOR "Partenija Zografski"

Portugal – Escola Secundária de Loulé

Eesti – Pärnumaa Kutsehariduskeskus

 

Lisainfo:

Oliver Kikas - projektijuht; andmebaaside ja võrgu disaini ning halduse õppekavatöörühm, kutseõpetaja
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

mafle logo2

logoProjekti periood: 01.09.2019 - 31.08.2022

Projekti number: 2019-1-NL01-KA202-060502

Projekti eesmärk on tugevdada kutsekoolit tulevate noorte IT-spetsialistide teadmisi ja oskusi küberohutuses, -turbes ja eetilises häkkimises. 

Projektis osaleb partnereid neljast piirkonnast. Mis neid piirkondi seob, on soov muuta küberruum turvalisemaks paigaks kõigile, kes seal osalevad, ja pakkuda kutseõppe- ja NEET-noortele mitmekesisemaid karjäärivõimalusi küberturbes. Igast piirkonnas lööb kaasa üks kutsekool ja mõni kohalik IT-sektori asutus.

Projektipartnerid on:

  • Friesland College – D'Drive (Holland)
  • Learning Hub Friesland Foundation (Holland)
  • Foundation for Cybersafety Northern Netherlands (Holland)
  • Fanaad (Holland)
  • GO! Technisch Atheneum Zavelenberg (Belgia)
  • Cebanc (Hispaania)
  • Pärnumaa Vocational Education Centre (Eesti)
  • Information Technology Foundation for Education – HITSA (Eesti)

Projekti tutvustav brošüür (kliki alloleval pildil):

logo

 

Lisainfo:

Oliver Kikas - projektijuht;  andmebaaside ja võrgu disaini ning halduse õppekavatöörühm, kutseõpetaja
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

logo  logo2

Projekti number: 2017-1-EE01-KA202-034885

Projekti periood: September 2017-Aprill 2019

Koostööprojekti eesmärgiks on tõsta kutsehariduse kvaliteeti autotehnikute erialal Euroopas.  Projekti käigus ehitatakse kuus autoerialade õppestendi ning koostatakse juhend- ja õppematerjalid, mis jäävad avalikult kasutatavaks teistele Eesti ja Euroopa kutsekoolidele, võimaldades teistel kutseõppeasutustel juhendmaterjali abil õppestende oma koolides ehitada. Samuti valmivad e-õppe materjalid nii õppuritele kui õpetajatele - erialase inglise keele õppematerjalid, lihtsustatud õppematerjalid erivajadusega õpilaste jaoks, mitmekeelne minisõnaraamat.

Projekti partnerid: 

Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Järvamaa Kutsehariduskeskus
Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool
Riga Technical College (Läti)
Kėdainių profesinio rengimo centras  (Leedu)
Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Türgi)

KOKKUVÕTE

Autotehnikute õpetamise oluline osa on simulaatorite ja stendide kasutamisel, mis võimaldavad õpilastel süvendatult õppida tundma kindlat süsteemil. Lisaks võimaldavad stendid katsetada süsteemis vigade diagnoosimist ja nende parandamist. Valmis stendid on kallid ja tihti ei leia Eestist firmat, kes tarniks vajalikke stende. Mõnikord ei paku ka ükski tootja vastava autosüsteemi stendi, eriti kui on tegemist uuendusliku tehnoloogiaga autovaldkonnas.

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse autoerialade noortel õpetajatel, Priit Auväärtil ja Mario Susil, tekkis idee, et ehitaks stendid ise. Sellest omakorda tekkis projektiidee, mille kirjutas projektiks autoerialade tehnilise inglise keele õpetaja Eesi Rosenberg koos erialaõpetajatega.

Projekti intellektuaalne väljund koosneb mitmest osast:

1. juhendmaterjal stendide ehitamiseks, milles on selgelt esitatud töö käik illustreeritud fotodega, tehnilised joonised, nimekiri vajalikest materjalidest koos tööriistadega ja kalkulatsioon;
2.
e-õppematerjalid, mis toetavad stendiga tööd tundides. Õppematerjalid sisaldavad teooriat ja praktilisi ülesandeid. Õpetajale on juhendmaterjal ja õpilaste teadmiste kontrollimiseks testid või kontrolltööd;
3.
e-õppematerjalides on erialase inglise keele õppematerjalid, mis toetavad lõimitud inglise keele õpetamist;
4.
väike mitmekeelne sõnastik, kus on vastava valdkonna sõnade tõlked kõikide partnerite emakeeltes lisaks inglise keelele. 

Materjale luues on mõeldud erivajadustega õpilastele.  Osa e-kursuse ülesannetest on kohandatud lihtsamaks ning leidub ka ülesandeid, millest on tehtud keerulisem versioon. Õpetaja juhendmaterjalides võib leida viiteid tekstide töötlemiseks vastavalt õpilaste vajadustele.  Et kontrollida, kas juhendmaterjal on kasutuskõlbulik, ehitati stendid valmis.

Projektis on kuus partnerit:
Projekti koordinaator: Pärnumaa Kutsehariduskeskus – pidurid ja ABS stend
Järvamaa Kutsehariduskeskus – elektrisüsteemi stend
Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool – mootorielektroonika stend
Profesionals izglitibas kompetences centris „Rigas Tehniska koledza“ (Läti) -multimeedia stend
Kedainiu profesinio rengimo centras (Leedu) - laadimis- ja käivitussüsteemi stend
Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Türgi) - elektriauto stend

Iga partner valis ise stendi, koostas kalkulatsiooni ja lõi intellektuaalse väljundi. Partneritel oli vaba valik, kuidas tehniliselt oma stendi lahendada. Seega on olemas sõitev kardiraamil põhinev elektriautostend, doonorautod, millest on saanud stendid ning raamile ja tahvlitele ehitatud stendid. Projekti intellektuaalne väljund jääb kasutamiseks kõigile huvitatutele.  Materjalid avalikustatakse projekti kodulehel. Kõik materjalid on inglise keeles ja partnerriikide emakeeltes.  Lisaks autoeriala õpetamisele on intellektuaalne väljund sobilik kasutamiseks elektri- ja elektroonika valdkonna õpetamisel, õpilasprojektide baasiks üldhariduskoolides, huvihariduses tehnika- ja motovaldkonnas. Õppetöö, mis baseerub meie loodud intellektuaalsel väljundil, arendab samuti õpilaste üldpädevusi nagu digioskused, meeskonnatööoskus, matemaatikaoskused jne

Partnerlus on olnud edukas. Kokku on saanud entusiastlikud, motiveeritud ja tugevad spetsialistid, kellel on suur missioonitunne ja kes teevad oma tööd südamega. Kogu tööprotsessi iseloomustab loomingulisus, sünergia ja koostöö. Projekti tööprotsessi jooksul on õpitud kasutama uut tehnoloogiat, arendatud digioskusi ja omandatud teadmisi HEV õpilastest. Partneritel on olnud neli töist rahvusvahelist kohtumist.

Viimane kohtunine toimub 18.02-21.02.2019, mille võõrustajateks on Pärnumaa Kutsehariduskeskus ja Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool. Viimase projektikohtumise ajal, lisaks levitusüritusele, testitakse õppematerjale ja stende tundides koos õpilastega, õpitakse QR koodide lisamist ja kasutamist, partnerid annavad tagasisidet ja nõustavad üksteist kuidas parendada intellektuaalset väljundit. 20.02.2019 toimub projekti levitusüritus Pärnumaa Kutsehariduskeskuses, kus kõik partnerid tutvustavad oma tööprotsessi ja esitlevad stende ning intellektuaalset väljundit. Kohale tuuakse 5 stendi (elektriautot esitletakse virtuaaltehnoloogia abil, sest selle toomine Türgist Eestise on liiga kulukas).

Koduleht fb: MSMfCT – Modern Study Materials for Car Technicians

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse projektimeeskond:

Priit Auväärt

Mario Susi

Genno Niider

Rita Pillisner

Eesi Rosenberg (projektijuht)

Lisainfo:
Eesi Rosenberg – projektijuht, inglise keele õpetaja See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Lehekülg 1 / 2