ECVET for IT

EU flag Erasmus vect POS

mafle logo2

Projekti periood: 01.09.2018 - 31.08.2020

Projekti number: 2018-1-SE01-KA202-039167

Projekti ECVET for IT eesmärk on aidata töötada välja infotehnoloogia erialadele ECVET ehk Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteem, mis lihtsustab õppijate ja kutset taotlevate isikute poolt erinevates õpikeskkondades omandatud ja hinnatud õpiväljundite ülekandmist, tunnustamist ja kogumist.

Projektis osalevad:

Rootsi – NTI Gymnasiet Malmö (projekti algataja ja juhtpartner)

Holland – Stichting Christelijk Regionaal Opleidingen Centrum Noord- en Oost Nederland

Makedoonia – DUCOR"Partenija Zografski"

Portugal – Escola Secundária de Loulé

Eesti – Pärnumaa Kutsehariduskeskus