EU flag Erasmus vect POSPROJEKTI PERIOOD:
1.09.2016 - 31.08.2018 (24 kuud)

EESMÄRK:
Organisatsioonide vahelise koostöö tulemusena on eesmärgiks arendada ja rakendada ühisalgatusi ning edendada vastastikust õpet ja kogemuste vahetamist. Prioriteetsed teemad projekti kontekstis on sooline võrdõiguslikkus, võrdsed võimalused ja tööturu probleemid, s.h karjäärinõustamine ning noorte töötus.

Projekti nr: 2014-1-FI01-KA202-000826


Projekti periood: 01.09.2014-31.08.2016

Erasmus+ projekti Go Green & Care raames töötatakse välja innovaatiline raamistik Green Care moodulile, et tõsta antud temaatika teadlikkust kutsehariduses loodusvarade, metsanduse, loomakasvatuse ning sotsiaal- ja tervishoiu valdkondades.

Lehekülg 2 / 2