Abikokk

Kutseõppe liik: 3. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: teenindus

Õppesuund: isikuteenindus

Õppekavarühm: majutamine ja toitlustamine

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhihariduse nõudeta

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 a

Vastuvõtu tingimus: individuaalne vestlus

 

Õppekava lühitutvustus:

Abikokk käitleb toidutooret, abistab kokka toitude valmistamisel ja serveerimisel ning töötab koka juhendamisel. Töö iseloom eeldab oskust enda tööd korraldada ja aega planeerida. Vajalik on meeskonnatööoskus.

Õpingute läbimiseks kõik vajalikud lõpetamise nõuded täitnud isikul on võimalik saada "Abikokk, tase 3" kutse.

 

Põhiõpingute moodulid:

 • majutamise ja toitlustamise valdkonna alused
 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • toitlustamise alused
 • teeninduse alused
 • abikoka praktilise töö alused
 • abikoka praktika

Valikõpingute moodulid:

 • joogiõpetus I (mittealkohoolsed joogid)
 • etikett
 • valikpagaritooted pärmitaignast
 • catering-teenindus
 • rahvuslikud ja rahvusköögid
 • eritoitlustus
 • erialane soome keel

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga (ca 130 eurot) kokariiete ostmiseks.

Ettevõtted praktika sooritamiseks ja võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist:

Strand SPA ja Konverentsihotell, Scandic Rannahotell, Reval Hotell Olümpia, Taastusravikeskus Estonia, Hotell Legend, OÜ Hansaliin, Ammende Villa, Mõnus Margarita, Postipoiss, Jahisadama restoran, Väike Klaus jt.

Lisainformatsioon: Taisi Talviste (kutseõpetaja) taisi.talviste[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks: õppekava

Tags: