Müüja-klienditeenindaja

Põhiharidus nõutav
Statsionaarne - töökohapõhine õpe

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: ärindus, haldus ja õigus

Õppesuund: ärindus ja haldus

Õppekavarühm: hulgi- ja jaekaubandus

Õppevorm: statsionaarne - töökohapõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus või vähemalt 22-aasta vanune põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 a

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne

Õpilaste vastuvõttu 2020 ei toimu!

 

Õppekava lühitutvustus:

Müüja-klienditeenindaja kutse omandanud isik võib töötada erineva formaadiga teenindusettevõtetes klienditeenindajana, kassapidajana, konsultandina, kauba vastuvõtjana või saalitöötajana. Müüja-klienditeenindaja töö eesmärgiks on kliendi vajaduste kindlaks tegemine, nende rahuldamise võimaluste hindamine ja sobivaima lahenduse pakkumine. Tema tööülesannete hulka kuuluvad kauba vastuvõtmine, müügiks ettevalmistamine ja müügisaali paigutamine; töökoha ettevalmistamine ja korrashoid; klientide nõustamine kaupade sortimendi, kvaliteedi, hooldamise, kasutamisvõimaluste jms osas ning arveldamine klientidega. Töö käigus kogemusi omandades võib pürgida osakonna juhiks, vahetuse vanemaks, müügijuhiks jne. Müüja-klienditeenindaja töö on seotud erinevate tegevuste kiire vaheldumisega, mis eeldab füüsilist ja vaimset vastupidavust ja võimet paindlikult lülituda ühelt tegevuselt teisele. Töö eeldab iseseisvust ja kehtestavust. Sujumisele aitab kaasa kannatlikkus, meeldiv ja viisakas käitumine ning hea suhtlemis- ja väljendusoskus. Töö nõuab korrektset välimust. Müüja tööga kaasneb materiaalne vastutus, mis eeldab ausust.

Õpingute läbimisel sooritatakse müüja-klienditeenindaja (4 tase) kutsekvalifikatsiooni eksam. Õpe ja kutseeksam on tasuta.

Põhiõpingute moodulid:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • kaupade käitlemine ja kaubatundmine
 • teenindamine ja müümine
 • kassatöö
 • müügitöö korraldamine

Valikõpingute moodulid:

 • erialane vene keel müüjatele
 • toitumisõpetus
 • erialane soome keel müüjatele
 • arvutiõpetus
 • erialane inglise keel müüjatele
 • loovusõpetus
 • raamatupidamise alused müüjatele

Täiendavad toetused:

 • sõidukompensatsioon bussipiletite alusel sõiduks kooli ja tagasi (elukoht väljaspool Pärnu linna)
 • alla 20-aastastele keskhariduseta õpilastele koolilõuna toetus kogu õppeperioodi jooksul
 • pooleaastase õppe järel võimalus taotleda õppetoetust (60 eurot kuus)

 Lisainformatsioon:

Kaie Pärn (kutseõpetaja) kaie.parn[at]hariduskeskus.ee

Anneli Rabbi (avalike suhete juht) anneli.rabbi[at]hariduskeskus.ee, 442 7875, 516 1099

Vt lisaks 

õppekava