APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator

Osakutse: lehtmetalli APJ laserlõikepinkide operaator, tase 4

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe 

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: tehnikaalad

Õppekavarühm: mehaanika ja metallitöö

Õppevorm: statsionaarne - töökohapõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: vähemalt põhiharidus

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 a

Dokumentide vastuvõtt:  lõppenud

Vastuvõtu tingimus: metallivaldkonnas juba töötavad inimesed või inimesed, kes soovivad asuda metallivaldkonda tööle

 Põhiõpingute moodulid:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • lehtmetalli töötlemise alused
 • lehtmetalli töötlemine laserlõikepinkidel
 • lehtmetalli töötlemine mehaanilistel lõikepinkidel
 • praktika

Valikõpingute moodulid:

 • lukksepa-, lihvimis- ja viimistlustööd
 • keevitustööd
 • elektrotehnika
 • masinjoonestamine

Täiendavad soodustused:

 • sõidukompensatsioon bussipiletite alusel sõiduks kooli ja tagasi (elukoht väljaspool Pärnu linna)
 • alla 20-aastastele keskhariduseta õpilastele koolilõuna toetus kogu õppeperioodi jooksul
 • pooleaastase õppe järel võimalus taotleda õppetoetust (60 eurot kuus)
 • praktika vältel võimalus saada praktikaettevõttelt töötasu (kehtiva töölepingu korral eraldi lisatasu õppimise eest ei maksta)

APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaatori õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Toetus on mõeldud töötavatele ja töötuna arvel olevatele inimestele, kes on eri- või kutsealase hariduseta ja kelle haridus on vananenud. Tasemeõppes osalemise toetust saab taotleda ainult enne kooli õpilaste nimekirja kandmist. Enam informatsiooni tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.

 

Lisainformatsioon:

Lembit Miil (kutseõpetaja) lembit.miil[at]hariduskeskus.ee 5335 9843

Anneli Rabbi (avalike suhete juht) anneli.rabbi[at]hariduskeskus.ee, 442 7875, 516 1099

 

Vt lisaks

õppekava