Kosmeetik

Kutseõppe liik: 5. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: teenindus

Õppesuund: isikuteenindus

Õppekavarühm: juuksuritöö ja iluteenindus

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus

Õppekava maht: 120 EKAP

Õppe nominaalkestus: 2 a

Vastuvõtu tingimused:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne;
 • individuaalne vestlus.

Dokumentide vastuvõtt: 17. juuni-14. august

Õppekava lühitutvustus:

Kosmeetik teenindab ilusalongis klienti tema välimuse parendamiseks, arvestades kliendi soove ja isikupära. Kosmeetik töötab kollektiivis ja on isiklikult vastutav töö lõpptulemuste eest.

Kosmeetiku tööülesanneteks on käte-, näo-, keha- ja jalgade hooldus, karvade eemaldus ning jumestamine. Samuti nõustab kosmeetik klienti kliendile sobivate kosmeetikavahendite valikul ja kasutamisel. Töönõuab eri protseduuride tegemiseks vastava aparatuuri tundmist, head suhtlemisoksust ning vastutust töö tulemuste eest. Hea kosmeetik on kursis moesuundadega ja oskab kliendi isikupärale vastavalt soovitada kosmeetilisi protseduure. Olulised on käeline osavus (liigutuste täpsus, kiirus, hea koordinatsioon), empaatiavõime, tolerantsus, analüüsi- ja kohanemisvõime.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid lävendi tasemel ja sooritanud kutseeksami.

Põhiõpingute moodulid:

 • sissejuhatus õpingutesse
 • karjääri planeerimine ja ettevõtlus
 • kosmeetiku alusõpe
 • anatoomia, füsioloogia ja patoloogia
 • kosmeetiline keemia
 • näohooldus
 • käte ja jalgade hooldus
 • kehahooldus
 • jumestamine
 • juhendamine
 • erialane inglise keel
 • praktiline klienditeenindus
 • praktika

Valikõpingute moodulid:

 • ettevõtlusõppe baasmoodul
 • refleksoteraapia
 • erinevad massaažitehnikad
 • punutud soengute modelleerimine
 • reklaamiõpetus
 • projektijuhtimine
 • individuaalne valikaine
 • võõrkeel (soome, vene) A2
 • digiajastu tehnoloogiate kasutamine erialases arengus
 • tervist edendava elu- ja tööstiili kujundamine

Võimalus taotleda õppetoetust.

Lisainformatsioon: Ruth Ilves (kutseõpetaja) ruth.ilves[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks:

õppekava

juuksurite, kosmeetikute ja rätsepate tegemised (FB)

Tags: