Spaateenindaja

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: teenindus

Õppesuund: isikuteenindus

Õppekavarühm: juuksuritöö ja iluteenindus

Õppevorm: statsionaarne - töökohapõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 a

Vastuvõtu tingimused: vestlus

Dokumentide vastuvõtt: täpsustamisel

 

Õppekava lühitutvustus:

Spaateenindaja teenindab spaades kliente, arvestades kliendi soovide, vajaduste ja võimalustega ningsoovitab kliendile erinevaid hooldustooteid koduseks kasutamiseks vastavalt spaas teostatud hoolitsusele

Põhiõpingute moodulid:

Valikõpingute moodulid:

Täiendavad soodustused:

Lisainformatsioon:

Riina Tõnsing (teenindusõppeosakonna juhataja) riina.tonsing[at]hariduskeskus.ee

Jüri Puidet (teenindusõppeosakonna juhataja) jyri.puidet[at]hariduskeskus.ee; 445 9466, 506 0133

 

Vt lisaks:  õppekava

Tags: ,