Müügikorraldaja

Kutseõppe liik: 5. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: ärindus, haldus ja õigus

Õppesuund: ärindus ja haldus

Õppekavarühm: hulgi- ja jaekaubandus

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õppetöö toimumine: iganädalane (reeglina iga kolmapäev-neljapäev)

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus

Õppekava maht: 120 EKAP

Õppe nominaalkestus: 2 a

Vastuvõtu tingimus: keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine

Dokumentide vastuvõtt: lõppenud

Õppekava lühitutvustus:

Müügikorraldaja õppekava aluseks on müügikorraldaja (tase 5) kutsestandard. Õppekavale võib õppima asuda keskharidusega isik.

Õppekava lõpetanud võivad leida tööd toidu- või tööstuskaupade kaupluses, hulgikaubandus- või tootmisettevõtte turustusosakonna keskastme juhina, müügi- ja/või ostujuhi abina, vahetuse vanemana, mikroettevõtte juhatajana jne. Tööülesanneteks on müügiüksuse töö korraldamine, müügipersonali töö organiseerimine ja juhendamine, klientide nõustamine. Müügikorralduse eriala lõpetanud õpilane tuleb toime klienditeeninduse tava- ja probleemsituatsioonidega, müügi- ja turustusprobleemide lahendamisega, orienteerub turundusmajanduses, on omandanud hea analüüsivõime ning loogilise mõtlemise.

Põhiõpingute moodulid:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtlus
 • klienditeeninduse korraldamine
 • kaupade käitlemise korraldamine
 • müügitöö korraldamine
 • juhendamine ja juhtimine

Valikõpingute moodulid:

 • erialane vene keel
 • erialane soome keel
 • uurimistöö metoodika
 • tabelarvutusprogrammide kasutamine
 • e-portfoolio koostamine
 • ettevõtlus
 • majandusökonoomika
 • puhtuse- ja hügieeniõpetus
 • pakkimine
 • enesejuhtimine
 • kõnetehnika

Ettevõtted praktika sooritamiseks ja võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist:

AS A-Selver, Rimi Eesti Food AS, Port Arturi Toidukaubad, Maksimarket, Bauhof, Ehituse ABC, Remont ja Viimistlus, K-Rauta, Comarket jt jaekaubandusettevõtted.

Võimalus taotleda õppetoetust ja sooritada kutseeksam.

Vt lisaks õppekava

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid

Tags: