Majutuskorraldus

Kutseõppe liik: 5. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: teenindus

Õppesuund: isikuteenindus

Õppekavarühm: majutamine ja toitlustamine

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus

Õppekava maht: 120 EKAP

Õppe nominaalkestus: 2 a

Õppetöö toimumine: iganädalane (esmaspäev-kolmapäev)

Vastuvõtu tingimus: keskharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine

Dokumentide vastuvõtt: lõppenud

Õppekava lühitutvustus:

Majutuskorraldaja on klienditeenindaja, kes töötab majutusteenust pakkuvas ettevõttes, lähtub töös erineva kultuuritaustaga külaliste vajadustest ja soovidest ning tegutseb ja käitub vastavalt eetilistele, esteetilistele vms sotsiaalselt heaks kiidetud normidele. 5. taseme hotelliteenindaja suhtleb aktiivselt ja sõbralikult klientidega, tutvustab ja müüb ettevõttes pakutavaid teenuseid, võtab vastu rühmatellimusi ning vastutab saabujate tubade ettevalmistuse eest. Majutusteenindaja valdab külaliste sisse- ja väljaregistreerimise protseduure, arveldab klientidega, koostab külaliste saabumisplaane ja vastavaid aruandeid, juhendab töötajaid ning juhib tööprotsesse.

Põhiõpingute moodulid:

 • vastuvõtutöö ja klienditeenindus
 • teenuste disain ja turundus
 • erialane ja müügitööalane inglise keel
 • toitlustuskorraldus ja -teenindus
 • majutusettevõtte juhtimine ja finantseerimine
 • turismimajandus/hotellimajandus
 • majapidamistöö korraldus ja logistika alused
 • veebidisain HTML, CSS_T
 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • üritusteenindus
 • erialane ja müügitööalane soome keel
 • majapidamis- ja toitlustusosakonna praktika
 • vastuvõtutöö ja müügitöö praktika

Valikõpingute moodulid:

 • pagaritööd
 • esmaabi
 • kultuurilugu
 • erialane ja müügitööalane vene keel
 • personalitöö ja -arvestus
 • organisatsioonikäitumine
 • internetiturunduse korraldamine
 • Euroopa Liidu alused
 • spaateenindus
 • toataimede hooldus ja taimeseade
 • ettevõtlusõppe baasmoodul

Valikõpingu moodul avatakse juhul, kui selle on valinud vähemalt 50% õpperühmas õppivatest õpilastes. Kui õpperühmas on 10 või vähem õpilast, otsustatakse valikõpingu mooduli avamine lihthäälteenamusega.

Vt lisaks: õppekava

Tags: