Majutusettevõtte juhtimine

Kutseõppe liik: 5. taseme kutseõppe jätkuõpe

Õppevaldkond: teenindus

Õppesuund: isikuteenindus

Õppekavarühm: majutamine ja toitlustamine

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õppetöö korraldus: auditoorne õppetöö I poolaastal iganädalaselt kolmel päeval (esmaspäev-kolmapäev), II poolaastal iganädalaselt kahel päeval (esmaspäev-teisipäev)

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus ja EKR 4. taseme hotelliteenindaja  kutse või omandatud vastavad kompetentsid

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 aasta

Vastuvõtu tingimused: 

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne;
 • individuaalne vestlus.

Dokumentide vastuvõtt: 17. juuni-14. august

Õppekava lühitutvustus:

Majutusettevõtte juhtimine (Hotel Management) on uus, üheaastane õppekava Pärnumaa Kutsehariduskeskuses.

Eriala lõpetaja pakub külastajatele majutusettevõtte teenuseid, korraldab ja arendab iseenda ning oma meeskonna tööd hotellis. Õppima on oodatud kõik, kellel on keskharidus ja 4. taseme hotelliteenindaja kutse. Oodatud on ka vähemalt keskharidusega töömaailma esindajad, kel pole küll kutsetunnistust, aga on omandatud vastavad kompetentsid.

Õpingutel saavutatut hinnatakse kutseeksamiga "Hotelliteeninduse spetsialist" (tase 5).

Õppetöö toimub koolis I poolaastal iganädalaselt esmaspäevast kolmapäevani, II poolaastal igal esmaspäeval ja teisipäeval.

Tule kohale ja omanda kutse heast koolist!

Põhiõpingute moodulid:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • Eesti turismigeograafia
 • majutusosakonna töökorraldus
 • toitlustus ja üritusteenindus
 • majutusettevõtte juhtimine
 • teenindusprotsesside juhtimine
 • finantsjuhtimise alused
 • käibejuhtimine ja hinnakujundus majutusettevõttes
 • majutusettevõtte juhtimise praktika
 • teenuste disain ja turundus
 • kutsealane soome keel
 • erialane võõrkeel
 • erialane ja müügitööalane inglise keel

Valikõpingute moodulid:

 • pagaritööd
 • esmaabi
 • kultuurilugu
 • personalitöö ja -arvestus
 • organisatsioonikäitumine
 • internetiturunduse korraldamine
 • Euroopa Liidu alused
 • spaateenindus
 • toataimede hooldus ja taimeseade
 • ettevõtlusõppe baasmoodul

Lisainformatsioon: Endla Kuura (kutseõpetaja) endla.kuura[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks õppekava

Tags: