Turismiettevõtte teenindaja

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: teenindus

Õppesuund: isikuteenindus

Õppekavarühm: majutamine ja toitlustamine

Õppevorm: statsionaarne - töökohapõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus

Õppekava rakendamine: keskharidusega valdkonnas töötavad või tööle asuvad isikud

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 a

Vastuvõtu tingimus: keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne

 

Õppekava lühitutvustus:

Turismiettevõtte teenindaja mõistab turismimajanduse ja -ettevõtluse toimimist ning enda võimalusi kavandada karjääri turismiettevõtluses, teenindab turismiettevõtte külastajaid lähtuvalt sihtrühma vajadustest, soovidest ning ootustest.

Turismiettevõtte teenindaja tutvustab külastajatele piirkonda ja seal asuvaid turismiobjekte ning osutatavaid turismiteenuseid.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on positiivse tulemusega läbinud kõik õppekava põhiõpingute moodulid ja valitud lisaõpingute moodulid ning sooritanud turismiettevõtte teenindaja (tase 4) kutseeksami.

Põhiõpingute moodulid:

Valikõpingute moodulid:

Lisainformatsioon: Endla Kuura (kutseõpetaja) endla.kuura[at]hariduskeskus.ee

 

Tags: ,