Rahulolu-uuringud

Pärnumaa Kutsehariduskeskus viib regulaarselt läbi rahulolu-uuringuid:

Lisaks kogutakse tagasisidet õppeainete/moodulite, õpetajate ja õppekorralduse kohta läbi õppeinfosüsteemi (ÕIS).

2017. aasta kutsekoolide rahuloluküsitluste tagasiside (pdf-formaadis)

Rahulolu-uuringute tulemused 2016/17 õppeaastal