nordplus

NordPlus Adult projekt: “Challenges for adult education in a changing society“
Projekti number: NPAD- 2016/10277

NordPlus Adult projekti eesmärgiks on õppida teiste riikide kogemustest ja jagada teadmisi täiskasvanute kutsehariduse ning täiskasvanuhariduse hetke olukorrast ja arengutest Põhjamaades. Euroopa ja Põhjamaade olukord on seoses maailmas toimuvaga muutunud ning paljud riigid on mures oma majandusliku olukorra, jätkusuutliku tööjõuturu ning pagulastemaatikaga osas. Kõik need probleemid ja väljakutsed mõjutavad suuresti ka haridusmaastikku. Nii kutseharidus, kui ka täiskasvanute haridus peavad arendama välja uusi lähenemisi, et aidata ühiskonnal sellistest küsimustes edukalt toime tulla.

nordplus

Nordplus Junior

Projekti nimi: “Pupil Exchange for Development and Strengthening of Cooperation in Vocational Schools”

Projekti number: NPJR-2015/10206
Teema: Pagar- kondiitri õppekavade sisu ja praktilise väljaõppe võimaluste võrdlemine, koostöövõimaluste otsimine ja sidemete tugevdamine
Kestus: 01/2016 - 06/2016
Sihtgrupp: Pagar- kondiitri õppekava õpilased ja õpetajad
Partnerid: juhtpartner Jelgava Ametikool ( Crafts Secondary School of Jelgava) ,
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan ammattiopisto Järvenpää,
Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK)
Rahastaja: Nordplus Junior / Põhjamaade Ministrite Nõukogu
Toetussumma: 14 010 EUR ( sellest PKHK kasutada 4670 EUR)

Pagari õppekava õpilased ja õpetajad võõrustasid külalisi Soomest ja Lätist
Sel õppeaastal osalesid Teenindusõppeosakonna pagar- kondiitri õppekavade õpilased ja õpetajad Nordplus Junior projektis koostööpartnerina. Projekti juhtpartneriks oli Jelgava Ametikool ja Keuda Ametikool Järvenpääl osales samuti koostööpartnerina. Projekti jooksul toimus kolm külastust, millest igaühes osales 5 õpilast ja üks õpetaja igast partnerkoolist. Välislähetustes Soomes ja Lätis käis meie koolist kokku 10 õpilast ja kaks õpetajat. Lähetus kestis seitse päeva ja erinevate külastuste kasutegur sõltus paljuski vastuvõtjate koostatud programmist.

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpetajad ja õpilased osalesid projektis “Sharing experiences on hospitality management courses and curriculum”
Projekti number: NPJR-2015/10401

Teema: Hotelli- ja majutusteeninduse õppekavade sisu ja täideviimise võrdlemine, partnersuhete loomine ja üksteiselt õppimine
Kestus: 11/2015 - 07/2016nordplus

Sihtgrupp: Hotelli- ja majutusteeninduse õppekavarühma õpetajad
Partnerid: juhtpartner Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK) Teenindusõppeosakond
partner LV-"HOTEL SCHOOL" Hotel Management College

Rahastaja: Nordplus Junior / Põhjamaade Ministrite Nõukogu
Toetussumma: 4040 EUR

Lehekülg 1 / 2