Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu:

 

Kinnitatud haridus- ja teadusministri 02.03.2016 käskkirjaga nr 51, muudetud 13.02.2018 kärkkirjaga nr 1.1-2/18/64

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõunike kogu: