email

Õppeaasta lõpul on uuendatud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse veebilehte. Kooli kodulehe uuel kujundusel on aluseks võetud õpilaste ja töötajate hulgas läbiviidud küsitluste tulemusi ning ettepanekuid. Kujunduse loomisel ja uuenenud struktuuril olid abiks paljud töötajad, kellede ettepanekuid teostamisel arvesse võeti. Välimuse autor ja tehnliselt aitas uuendamisel  arvutiõpetaja Üllar Tornik, kes oli ka eelmise kodulehe versiooni autor. Head uue kodulehe kasutamist, küsimuste ja ettepanekute puhul palun teavitada kooli IKT spetsialisti.