Pärnumaa Kutsehariduskeskuse projektide ülevaade

Pärnumaa Kutsehariduskeskus (edaspidi PKHK) on uuendusmeelne kutsekool, olles avatud koostööle igal tasandil. PKHK on osalenud aktiivselt nii koordinaatorina kui ka partnerina mitmetes  kohalikes ning rahvusvahelistes projektides.

PKHK projektitööd koordineerib projektide koordinaator. Lisaks tegutsevad aktiivsete projektijuhtidena mitmed kooli õpetajad ja osakonnajuhatajad.

Kontakt

Anu Kukk
Projektide koordinaator/Project Coordinator
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
+372 5649 5880
Pärnumaa Kutsehariduskeskus/Pärnumaa Vocational Education Centre

 Kooli õppealase projektitöö peamisteks eesmärkideks lähimatel aastatel on õppekavade arendus ja uute õppekavade väljatöötamine ning õpilaste ja õpetajate välispraktika võimaluste laiendamine. Välispraktika projektid on õpilaste seas aasta-aastalt populaarsemad. Osalejate arvud välispraktika projektides on aastate lõikes järgnevad:

2012/2013 – 40 õpilast;
2013/2014 – 65 õpilast;
2014/2015 – 69 õpilast.

Lisaks toimuvad alates 2013. aastast järjepidevalt noortevahetusprojektid nii Eestis kui kaugemal, osaletakse ka koostööprojektides. Noortele on loodud läbi projektitegevuste mitmekülgsed võimalused kogeda koostööd multikultuurses keskkonnas. Reeglina on välisprojektides osalemissoove rohkem kui kohti ning projekti pääsemiseks tuleb läbida konkurss. 2015/2016 õ-a planeeritakse hoogustada õpilaste rahvusvahelist mobiilsust veelgi, võimaldades rahvusvahelist kogemust vähemalt 75le õpilasele.

PKHK võtab iga-aastaselt vastu ja korraldab ka partnerkoolide õpilastele erialase praktika sooritamist Pärnus ja Pärnumaal, korraldab noortevahetusi ja koostööprojektide kohtumisi. 2013/2014 õ-a väisas PKHKd ühtekokku ligi 80 noort erinevates Euroopa riikidest.

Koolil on välispartnereid mitmetes Euroopa riikides: Itaalias, Prantsusmaal, Hispaanias, Maltal Austrias, Saksamaal, Tšehhis, Küprosel, Kreekas, Norras, Soomes, Lätis jt.

PKHK projekti partnerid Euroopasprojekti kaart

Õpilaste kõrval on koolile tähtis ka personali enesetäiendus. Kooli töötajaskond on osalenud nii rahvusvahelistes, riigisisestes arendusprojektides kui ka stažeerinud välismaal. Rahvusvahelisest mobiilsusest sai möödunud õppeaastal osa ligi 30 PKHK töötajat.

Teeme aktiivselt koostööd teiste kutsekoolide, kõrgkoolide, haridusasutuste, ettevõtjate, avalike institutsioonidega jm. PKHK poolt algatatud ja läbi viidavas projektis „Praktikavõrgustikud – hea koostöö ettevõtetega“ arendatakse välja toimivad praktikavõrgustikud 7 õppekavavaldkonnas, et parendada praktika kestel saadavaid õpitulemusi. Kool osaleb VANKeR programmis, mille eesmärk on tõsta õppijate mobiilsust ja õppeprotsessi kvaliteeti kutseõppes läbi e-õppematerjalide ja õpetajakoolituse edasiarendamisega.

Islandi partnerkooli Breidholt College ja MTÜ Skills Estoniaga koostöös valmis 2015. aasta kevadeks interaktiivne praktilise matemaatika õppematerjal ehituspuuseppadele EEA & Norway Grants projekti „Practical Mathematics in Technical Education and Other Fields“ raames.

Oluline prioriteet kooli jaoks on õppekavade arendus ja uute õppekavade väljatöötamine. Euroopa Sotsiaalfondi toel on õppeaastal 2011/2012 avatud projektipõhine vastuvõtt ehituspuusepa (palkmaja ehitaja) ning aedniku õppekavadele.

Kooli õppe- ja töökeskkonna kaasaegne ilme on teoks saanud suuresti tänu Euroopa Liidu poolt pakutavatele toetustele. Infrastruktuuri arendamisega ning õppevahendite hankimisega seotud projektid on üheks PKHK projektihuviks. 2013/2014 õppeaasta alguseks valmis EL Struktuuritoetuste abil Niidupargi õppekompleksi modernne õpilaskodu.

Tihemetsas asuva Voltveti ajaloolise mõisahoone fassaad sai KIKi rahastuse toel uue väljanägemise ning välja vahetatud on ka mõisa küttesüsteem.

PKHK projektitööd koordineerib projektide koordinaator. Lisaks tegutsevad aktiivsete projektijuhtidena mitmed kooli õpetajad ja osakonnajuhatajad.

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse projektitööd kajastava pildigalerii leiab siit.

Kontakt:

Anu Kukk
Projektide koordinaator/Project Coordinator
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
+372 5649 5880
Pärnumaa Kutsehariduskeskus/Pärnumaa Vocational Education Centre