PRÕM tegevus 8.8 „Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses“
Projekti periood: 15.08.2016-31.08.2021

el sotsiaalfond horisontaalne v

Pärnumaa Kutsehariduskeskuses toimub alates 2017.aastast SA Innove üleriigilise haridusprojekti PRÕM raames täiendav eesti keele õpe eesti keelest erineva emakeelega õpilastele. Sihtrühmaks on kooli õppima asunud I kursuse õpilased, kelle kodune keel on vene keel. 

Täiendava keeleõppe üldine eesmärk on, et õpilane omandaks üldise ja erialase keeleoskuse. Eesti keele õpetusega soovitakse saavutada tulemused, kus õpilane mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui kirjalikult ning on suuteline sooritama eesti keeles kutsekvalifikatsiooni eksami. Tegevuses pööratakse erialakeele arendamise kõrval tähelepanu ka igapäevasele suhtluskeelele, mis suurendab oluliselt võimalust täiendava keeleõppe läbinud õpilasel tööturul edukamalt toime tulla. 

Keeleõppe programm toimub formaalse ja mitteformaalse kombineeritud õppena:
- intensiivne keelekursus (auditoorne õpe),
- õppekäigud ja keelelaager,
- kultuuriürituste ja -väärtuste külastamine (teater, muuseumid) (koos ettevalmistavate keeltundide ja õpilaste suulise tagasisidega).

Lisainfo:
Heili Västrik, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

PRÕM tegevus 8.6 „Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine“el sotsiaalfond horisontaalne v
Projekti periood: 01.03.2015 - 31.08.2021

Pärnumaa Kutsehariduskeskuses toimub alates 2015. aastast SA Innove üleriigilise haridusprojekti PRÕM raames töökohapõhine õpe. Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem, moodustades vähemalt 2/3 õppe mahust.

Töökohapõhine õpe sobib paljudele – noorele esimese eriala omandamiseks, täiskasvanule ümberõppeks ja uue eriala omandamiseks, töötajale erialaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks ning kvalifikatsiooni tõstmiseks.

Kooli töökohapõhise õppe õppekavadega saab tutvuda siin:

https://www.hariduskeskus.ee/index.php/koik-erialad/toeoekohapohine-ope

Lisainfo:

Jüri Puidet, tel (+372) 5060133, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

PRÕM programmi koordinaator Pärnumaa Kutsehariduskeskuses

 

Loe lisaks töökohapõhisest õppest ehk õpipoisiõppest SA Innove kodulehelt https://www.innove.ee/prom/tookohapohine-ope/ , Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt ja Pärnumaa Kutsehariduskeskuse kodulehelt.