Laotöötaja

Vastuvõtt hetkel suletud
Põhiharidus nõutav
Statsionaarne - töökohapõhine õpe

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: teenindus

Õppesuund: transporditeenused

Õppekavarühm: transporditeenused

Õppevorm: statsionaarne - töökohapõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 aasta

Vastuvõtu tingimus: individuaalne vestlus

Õppekava lühitutvustus:

Laotöötaja õppekava läbimisel viib õpilane läbi kõiki laotöö toiminguid, lahendab töös ettetulevaid probleeme, juhib kaupade ümberpaigutamiseks tõstukeid ja kasutab muid seadmeid, järgib laos töökorralduse ja ohutustehnika nõudeid, mõistab meeskonnatöö vajalikkust, oskab suhelda klientidega vastavalt klienditeeninduse standarditele ning töötleb informatsiooni iseseisvalt.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga, mida võib sooritada osade kaupa. Kui kutse- või erialal ei ole kutseeksami sooritamine võimalik, lõpetatakse õpingud erialase lõpueksamiga. Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks samuti erialane lõpueksam. Haridusliku erivajadusega õpilase korral hinnatakse õpiväljundite saavutatust erialase lõpueksamiga, mille võib asendada kutseeksamiga.

Õpingute läbimisel omandatav kvalifikatsioon: laotöötaja, tase 4.

Põhiõpingute moodulid:

 • logistika alused
 • klienditeenindus
 • laotöötoimingud
 • tõstukid, nende hooldus ja juhtimine
 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • praktika

Valikõpingute moodulid:

 • ohtlikud ja eriotstarbelised veod
 • varude juhtimine
 • pakendid ja pakendiringlus laos
 • ettevalmistus kutseeksamiks
 • veoviisid ja konteinerid
 • turunduse alused
 • erialane vene keel laotöötajatele

Võimalused tööturul:

laotöötaja, kaubakäsitleja, kaubapaigutaja, komplekteerija.

Lisainformatsioon: Edith Rozentov (kutseõpetaja) edith.rozentov[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks õppekava

http://ametid.rajaleidja.ee/Ametid