Turismiettevõtte teenindaja

Vastuvõtt hetkel suletud
Põhiharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

Õppevaldkond: teenindus

Õppesuund: isikuteenindus

Õppekavarühm: majutamine ja toitlustamine

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Õpilaste vastuvõttu 2020 ei toimu!

 

Õppekava lühitutvustus:

Turismiettevõtte teenindaja õppekaval õppimine võimaldab lõpetajal leida töökoht erinevates majutusettevõtetes toateenijana, hommikusöögiteenindajana, administraatorina, müügiosakonna assistendina, turisti juhendajana jne. Õpingute ajal toimub praktika Pärnu hotellides, Tallinki laevadel ja mujal Eestis.

Hea õppeedukus tagab igakuise õppetoetuse alates I kursuse kevadsemestrist.

Võimalus on sooritada turismiteenindaja (tase 4) kutseeksam.

Põhiõpingute moodulid:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • turismimajanduse alused
 • teenindamine ja müük
 • sündmuste teenindamine
 • vaba aja tegevuste teenindamine
 • toitlustusteenindus
 • teeninduskeskkonna kujundamine ja korrashoid
 • majutusteenindus
 • teeninduspraktika
 • spetsialiseerumispraktika

Üldõpingute moodulid:

 • kunstiained
 • keel ja kirjandus
 • loodusained
 • sotsiaalained
 • võõrkeel
 • matemaatika

Valikõpingute moodulid:

 • sissejuhatus valdkonna kutseõpingutesse
 • kutse-eetika ja etikett
 • kultuurilugu
 • pagaritööd
 • vene keel
 • esmaabi
 • tekstiilide hooldus
 • joogiõpetus - mittealkohoolsed joogid
 • ettevõtlus
 • kutsealane soome keel
 • hotelli tarkvara

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on tõendanud eriala õppekavas toodud õpiväljundite saavutamise ja sooritanud erialal õpingute lõpetamiseks vajalikud tööd.

Võimalus taotleda õppetoetust.

Kooli lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Lisainformatsioon: Endla Kuura (kutseõpetaja) endla.kuura[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks 

http://ametid.rajaleidja.ee/

õppekava