Bürootöötaja

Vastuvõtt hetkel suletud
Keskharidus nõutav
Statsionaarne - töökohapõhine õpe

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe

Õppevaldkond: ärindus, haldus ja õigus

Õppesuund: ärindus ja haldus

Õppekavarühm: sekretäri- ja kontoritöö

Õppevorm: statsionaarne - töökohapõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 aasta

Dokumentide vastuvõtt:  ei ole avatud

 

Õppetöö korraldus: auditoorne õppetöö kolm korda kuus, praktika töökohal

Sihtrühm: ettevõtete/asutuste töötajad, kes puutuvad igapäevaselt kokku sekretäri-, kontori- ja bürootööga või arhiivindusega

 

Õppekava lühitutvustus:

Bürootöötaja õppekava õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada bürootöötajana ning osaleda elukestvas õppes. Õppekava lõpetanud isik on võimeline töötama bürootöötaja ametikohal meeskonnaliikmena, vastutades enda töö eest ja kohanedes muutuvate olukordadega. Bürootöötaja lähtub tööülesannete täitmisel kutse-eetika reeglitest ja klienditeeninduse põhimõtetest, teadvustades enda eri- ja tööalase täiendamise vajadust ning tuleb toime bürootöö halduse, bürooteeninduse ja dokumenditööga, lähtudes organisatsiooni vajadustest.

Põhiõpingute moodulid:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • bürootöö haldus (sh praktika)
 • bürooteenindus (sh praktika)
 • dokumenditöö (sh praktika)

Valikõpingute moodulid:

 • organisatsiooni suhte- ja lähetuskorraldus
 • arhiivikorrastamine
 • tervishoiukorraldus
 • personalitöö tehniline korraldamine

Täiendavad soodustused:

 • sõidukompensatsioon bussipiletite alusel sõiduks kooli ja tagasi (elukoht väljaspool Pärnu linna)
 • pooleaastase õppe järel võimalus taotleda õppetoetust (60 eurot kuus)
 • praktika vältel võimalus saada praktikaettevõttelt töötasu (kehtiva töölepingu korral eraldi lisatasu õppimise eest ei maksta)

Lisainformatsioon:

Külli Song (kutseõpetaja) kylli.song[at]hariduskeskus.ee

Jüri Puidet (tehnikaõppeosakonna juhataja) jyri.puidet[at]hariduskeskus.ee, 445 9466, 506 0133

Vt lisaks õppekava