IT-turvaspetsialist

 • Vastuvõtt hetkel suletud
 • Keskharidus nõutav
 • Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 5. taseme kutseõppe jätkuõpe

Õppevaldkond: informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad

Õppesuund: informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad

Õppekavarühm: andmebaaside ja võrgu disain ning haldus

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus ja vähemalt 4. taseme IT-süsteemide spetsialisti kutsekvalifikatsioon või omandatud kompetentsid

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppe nominaalkestus: 1 a

Õppetöö toimumine: auditoorne õppetöö iganädalaselt reede, laupäev

Vastuvõtu tingimused:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 50%
 • individuaalne vestlus, mille käigus tõendab õpilaskandidaat kutse olemasolu või enda kompetentsust valdkonnas (nt töökogemus: tööandja tõend, arengumapp eneseanalüüsiga, äriregistri väljavõte, koolituste tunnistused vms) 50%

Õppekava lühitutvustus:

IT-turvaspetsialist, kes võib töötada nii iseseisvalt kui olla IT infoturbe meeskonna liige, viib ellu asutuse IKT turvapoliitikat, pakub välja ja rakendab vajalikud turvalisuse kontrollmehhanismid, tagab IKT turvalise toimimise toetades ja informeerides kaastöötajaid. IT-turvaspetsialist töötab organisatsioonis, kus IKT-süsteemid moodustavad olulise osa asutuse ressurssidest, protsessid sõltuvad IKT-süsteemidest ja rakendustest ning andmeid kogutakse ja juhitakse IKT-süsteemide kaudu.

IT-turvaspetsialisti töövahendid on operatsioonisüsteemid, turbetarkvara, protsesside kirjelduse ja projekteerimise ning tarkvara arendamise tööriistad, tunnustatud infoturbe raamistikud ja standardid.

Vajalikud isikuomadused: loogiline mõtlemine, analüüsivõime, algatusvõime, seaduskuulekus, kohusetundlikkus, keskendumisvõime, detailidele orienteeritus, kohanemisoskus kiiresti muutuvate tehnoloogiate valdkonnas, pinge- ja stressitaluvus.

Enimlevinud ametinimetused: IT-süsteemide spetsialist, IT-turvaspetsialist, küberturbe spetsialist, IKT-turbespetsialist, IKT turvalisuse konsultant, küberturvalisuse konsultant.

Kohustuslikud kompetentsid:

 • sisendi andmine IKT rakenduse projekteerimisse/kavandamisse
 • tehnoloogia arengu jälgimine
 • süsteemide integreerimine
 • kliendile pakutava toote testimine
 • lahenduse paigaldamine
 • dokumentatsiooni koostamine
 • kasutajatugi
 • muudatuste tugi
 • teenuse osutamine
 • probleemihaldus
 • infoturbestrateegia väljatöötamises osalemine
 • personaliarendus
 • riskihaldus
 • infoturbe haldamine

Põhiõpingute moodulid:

 • küberturvalisuse alused
 • veebirakenduste turvalisus
 • IT õigus ja eetika
 • arvutivõrkude turvaline haldus
 • võrguteenuste turvaline haldus
 • organisatsiooni taristu turvalisus ja haldus
 • praktika
 • operatsioonisüsteemid

Valikõpingute moodulid:

 • sissejuhatus programmeerimisse
 • konteinerlahenduste haldus
 • Palo Alto võrguseadmete haldus
 • projektijuhtimine

Lisainformatsioon: Kristjan Leotoots (kutseõpetaja) kristjan.leotoots[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks: õppekava

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
SEB: EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Luminor bank EE701700017001577198
Viitenumber (arved): 2800082789
Viitenumber (toetused): 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 5695 2568
Sisseastumine (+372) 5688 9840
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 5682 0189
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee
Küpsiste kasutamine ja privaatsuspoliitika

Meie veebileht kasutab parema kasutajakogemuse tagamiseks küpsiseid

Vaata lähemalt