Avalduse esitamine e-vastuvõtu keskkonnas

Hea õpilaskandidaat.

Ootame õpilaskandidaate avaldust esitama  e-vastuvõtu keskkonnas ÕIS ja et kandideerimine oleks korrektne on väga oluline avaldusele failidena lisada ka kohustuslikud dokumendid:

NB! Tervisetõend ei ole alates 2013 kohustuslik dokument ehkki seda e-vastuvõtus kuvatakse. Seega ei ole seda vaja lisada. Samuti ei ole õppekoormuseid, mis tähendab, et täis- või osakoormuse märgistamisel ei ole oluline, mille valite. Avalduse menetlemisel muudame selle "määramata".

e-avalduse vormistamine:

 • e-vastuvõtu keskkond - esmakordne sisenemine keskkonda (autentimine) ID-kaardiga;
 • avalduse vorm - konkursi valiku tegemine), eriala valik, isiku- ja kontaktandmete väljad, alaealiste korral lapsevanema või eestkostja andmed, õpilaskodu soov, failide lisamine - skaneerituna või nutiseadmete võimalusi kasutades pildifailidena).

NB! Palume lisada (üles laadida) kohustuslikud dokumendid failidena sel hetkel, kui avaldust vormistatakse. Kui faile koheselt ei lisata ja avaldus esitatakse, ei ole hiljem muudatuste tegemine võimalik ning kandideerimine on ebakorrektne

Lisaks

 • kui avaldus on esitatud, ilmub e-keskkonda avalduse .pdf väljund, millel on lisaks õpilaskandidaadi poolt sisestatud andmetele ka avalduse number, kasutajatunnus ja parool, mis on väga oluline informatsioon kõikidele õpilaskandidaatidele edasises vastuvõtuprotsessis; infosüsteem saadab automaatteavituse õpilaskandidaadi e-posti aadressile teavituse avalduse esitamisest ja avalduse faili;
 • NB! kui õppekavale kandideerimise tingimustes on ka kohustuslikud sisseastumiskatsed kuvatakse testide või vestluste toimumise andmed (aeg, koht) nii e-avalduse vormis kui ka .pdf väljundis; sellelaadne teavitus on nähtav ka e-vastuvõtu keskkonnas;
 • kui vastuvõtuavaldust tullakse vormistama dokumentide vastuvõtukomisjoni on kohustuslik esitada lisaks lõputunnistusele, hinnetelehele jt dokumentidele ka isikut tõendav dokument;
 • kui vastuvõtuavaldus vormistatakse dokumentide vastuvõtukomisjonis, tehakse digifoto komisjonis;
 • need õpilaskandidaadid, kellel ei ole võimalust digifotot e-avaldusele failina lisada, on oodatud dokumentide vastuvõtukomisjoni pildistamisele dokumentide vastuvõtukomisjoni tööpäevadel kell 09.00-13.00;
 • kui õpilaskandaat soovib kandideerida kahele õppekavale, vormistatakse I (prioriteetne) valik e-vastuvõtu keskkonnas; II valiku soovist tuleb teavitada dokumentide vastuvõtukomisjoni See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. (II valik lisatakse õpilaskandidaadi toimikusse);
 • kui õpilaskandidaat on osalenud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse korraldatud üritustel, lõpetanud põhikooli või kutsekeskharidusõppe kiitusega, keskkooli/gümnaasiumi hõbe- või kuldmedaliga vms (vt eri- ja lisatingimused) ehk omab õigust saada kandideerimisel lisapunkte, tuleb tingimustele vastavust tõendavad dokumendid lisada avaldusele;
 • kui esitatud e-avalduses esinevad puudused või sellele on lisamata kohustuslikud dokumendid, teavitab dokumentide vastuvõtukomisjoni liige õpilaskandidaati või tema esindajat ilmnenud probleemidest e-kirjaga;
 • puuduolevad andmed ja dokumendid on võimalik elektrooniliselt esitada See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

KOOSTÖÖPARTNERID

htm logo

archimedes logo

harno logo

 

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
IBAN: EE891010220034796011
Viitenumber: 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 442 7871
Sisseastumine (+372) 5688 9840
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 445 1954
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)