Õpilaste vastuvõtu tingimused

Kinnitatud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktori 01.03.2019 käskkirjaga nr 1-1/19

 

441 - neljanda taseme kutseõpe (kutsekeskharidusõpe)

Ehitusviimistlus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne.

Elektroonikaseadmete tehnik: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne.

IT-süsteemide nooremspetsialist: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne.

Keevitaja: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne.

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne.

Kokk: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne.

Laotöötaja: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne.

Mootorsõidukitehnik (spetsialiseerumine sõiduautotehnik): põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne.

Müüja-klienditeenindaja: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne.

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne.

Puitkonstruktsioonide ehitus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne.

Sisetööde elektrik: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne.

Tisler: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne.

Toitlustusteenindus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

Turismiettevõtte teenindaja: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine.

 

431 - kolmanda taseme kutseõpe

Abikokk: individuaalne vestlus.

Palkmajaehitaja: individuaalne vestlus.

 

442 - neljanda taseme kutseõppe esmaõpe, 443 - neljanda taseme kutseõppe jätkuõpe, 452 - viienda taseme kutseõppe esmaõpe, 453 - viienda taseme kutseõppe jätkuõpe

CNC puidutöötlemiskeskuse operaator:

Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja:

Hooldustöötaja: haridust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne.

IT-süsteemide nooremspetsialist: keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne.

Juuksur:

Kergete rõivaste rätsep:

Kosmeetik:

Majutusettevõtte juhtimine:

Müügikorraldaja: keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne.

Raamatupidaja:

Rätsep-stilist (spetsialiseerumine naiste ülerõivaste valmistamine):

Sekretär:

Väikeettevõtja:

Ärikorralduse spetsialist:

 

ERI- JA LISATINGIMUSED

1. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse korraldatud üritusel (õpituba, töötuba, õpilasvari) osalemine (lisatingimus): 0,3 punkti (rakendub vaid tõendavale dokumendile märgitud õppekavale kandideerimisel; alus: osalemist tõendav Pärnumaa Kutsehariduskeskuse dokument).

2. Soovituskiri (lisatingimus): 0,3 punkti (töötamine, sh suvevaheajal, erialasel ametikohal või sellele lähedasel erialal; alus: tööandja tõend).

3. Põhikooli kiitusega lõpetamine (eritingimus): õpilaskandidaadil on õigus kandideerida ühele põhihariduse nõudeta või põhihariduse baasil õppekavale, millele võetakse ta vastu vastuvõtukatseteta (alus: märge lõputunnistusel).

4. Põhikoolis või gümnaasiumis läbitud kutseõpe (eritingimus): õpilaskandidaat võetakse vastuvõtukatseteta kooli vastu (rakendub sama või lähedase eriala valiku korral; alus: kutseõppe läbimist tõendav dokument).

5. Gümnaasiumi/keskkooli hõbe- või kuldmedaliga või kutsekeskharidusõppe kiitusega lõpetamine (eritingimus): õpilaskandidaadil on õigus kandideerida ühele õppekavale, millele võetakse ta vastu vastuvõtukatseteta (alus: märge lõputunnistusel).