Õpilaste suvise vastuvõtu ajakava

 

Kinnitatud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktori 03.12.2019 käskkirjaga nr 1-1/127

 

2020. aasta õpilaste suvise vastuvõtu ajakava

 

441 - neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

põhikonkurss: 15. juuni-15. juuli

valdkondade vastuvõtukomisjonide toimumine: 16. juuli alates kell 09.00

kooli vastuvõtukomisjoni koosolek: 17. juuli kell 12.00

kooli sisse saanud õpilaskandidaatide nimekirjade avalikustamine: 17. juuli (hiljemalt kell 17.00)

õppetööle registreerimine (kinnitusprotsess): 17. juuli (alates nimekirjade avalikustamisest)-22. juuli kell 23.59

 

431 - kolmanda taseme kutseõpe, 442 - neljanda taseme kutseõppe esmaõpe, 443 - neljanda taseme kutseõppe jätkuõpe, 452 - viienda taseme kutseõppe esmaõpe, 453 - viienda taseme kutseõppe jätkuõpe

põhikonkurss: 15. juuni-14. august

valdkondade vastuvõtukomisjonide toimumine: 17. august alates kell 9.00

kooli vastuvõtukomisjoni koosolek: 18. august kell 12.00

kooli sisse saanud õpilaskandidaatide nimekirjade avalikustamine: 19. august (hiljemalt kell 15.00)

õppetööle registreerimine (kinnitusprotsess): 19. august (alates nimekirjade avalikustamisest)-23. august kell 23.59