Õpilaste suvise vastuvõtu ajakava

 

Kinnitatud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktori 08.11.2018 käskkirjaga nr 116

 

2019. aasta õpilaste vastuvõtu ajakava

 

441 - neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

põhikonkurss: 17. juuni-17. juuli

kooli vastuvõtukomisjoni koosolek: 18. juuli kell 12.00

kooli sisse saanud õpilaskandidaatide nimekirjade avalikustamine: 18. juuli (hiljemalt kell 15.00)

õppetööle registreerimine (kinnitusprotsess): 18. juuli (alates nimekirjade avalikustamisest)-24. juuli kell 23.59

 

431 - kolmanda taseme kutseõpe, 442 - neljanda taseme kutseõppe esmaõpe, 452 - viienda taseme kutseõppe esmaõpe, 453 - viienda taseme kutseõppe jätkuõpe

põhikonkurss: 17. juuni-14. august

valdkondade vastuvõtukomisjonide toimumine: 15. august alates kell 9.00

kooli vastuvõtukomisjoni koosolek: 16. august kell 12.00

kooli sisse saanud õpilaskandidaatide nimekirjade avalikustamine: 19. august (hiljemalt kell 15.00)

õppetööle registreerimine (kinnitusprotsess): 19. august (alates nimekirjade avalikustamisest)-25. august kell 23.59