Töökohapõhine õpe

Töökohapõhine õpe on kutseõppe vorm,  mille puhul  vähemalt kaks kolmandikku õppest toimub ettevõttes.

TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE võimaldab Sul:

Õppetöö pikkus sõltub valitud õppekavast ja võib olla 3 kuud kuni 2 aastat.
Töökohapõhise õppe programmi üldtutvustus: www.hm.ee/et/opipoiss ja www.innove.ee/et/organisatsioonist/programmid-ja-projektid/prom.
ÕPI JA TÖÖTA KOOS MEISTRITEGA!  www.innove.ee/tookohapohine-ope

Õppega liitumine on lihtne!

Töökohapõhist õpet kutseõppeasutuses rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) eelarvest.

Töökohapõhise ehk õpipoisiõppe teavitustegevusi kajastava kommunikatsioonistrateegiaga aastateks 2016-2020 saab tutvuda siin: http://goo.gl/ss5cok. 

Töökohapõhise õppe rakendamise juhendmaterjal tööandjale asub SIIN.