Töökohapõhine õpe

Töökohapõhine õpe on kutseõppe vorm,  mille puhul  vähemalt kaks kolmandikku õppest toimub ettevõttes.

TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE võimaldab Sul:

 • ühendada töötamist ja õpinguid, sest töötatud aeg arvestatakse õppe hulka;
 • saada tavapärased kutseõppe tasemeõppe õpilase õigused- saada õpilaspilet ja taotleda õppetoetusi ja sõidukulu hüvitamist, koolilõuna toetus laieneb siis, kui oled keskhariduseta ja kuni 20-aastane;
 • õppida läbi praktika ja omandada just need oskused, mida igapäevatöös selles ametis oskama pead;
 • olla kursis kaasaegsete õpi- ja kutsenõuetega;
 • tõsta olemasolevat kvalifikatsiooni või omandada uus amet;
 • sooritada õppe lõpus kutseeksam;
 • eduka eksamisoorituse alusel saada kutsetunnistus ja planeerida edasist karjääri.

Õppetöö pikkus sõltub valitud õppekavast ja võib olla 3 kuud kuni 2 aastat.
Töökohapõhise õppe programmi üldtutvustus: www.hm.ee/et/opipoiss ja www.innove.ee/et/organisatsioonist/programmid-ja-projektid/prom.
ÕPI JA TÖÖTA KOOS MEISTRITEGA!  www.innove.ee/tookohapohine-ope

Õppega liitumine on lihtne!

 • Vali  eriala
 • Kui töötad, siis räägi läbi oma tööandjaga. Kui alles otsid tööd, siis kandideeri õppima – koostöös leiame praktikaettevõtted.
 • Õppetöö algab vastavalt vastuvõtuinfole või grupi täitumisel!
  Lisainformatsioon: Anneli Rabbi (avalike suhete juht) anneli.rabbi[at]hariduskeskus.ee, 442 7875, 516 1099

Töökohapõhist õpet kutseõppeasutuses rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) eelarvest.

Töökohapõhise ehk õpipoisiõppe teavitustegevusi kajastava kommunikatsioonistrateegiaga aastateks 2016-2020 saab tutvuda siin: http://goo.gl/ss5cok. 

Töökohapõhise õppe rakendamise juhendmaterjal tööandjale asub SIIN.