Õpilaste suvine vastuvõtt (põhikonkurss 2020)

Dokumentide vastuvõtt e-vastuvõtu keskkonnas ÕIS või eelregistreerimise alusel erandjuhul dokumentide vastuvõtukomisjonis (A103) 15. juuni-15. juuli tööpäevadel 09.00-15.00

22. juuni kell 09.00-13.00

Kutsekeskharidusõpe:

 

Dokumentide vastuvõtt e-vastuvõtu keskkonnas ÕIS või eelregistreerimise alusel erandjuhul dokumentide vastuvõtukomisjonis (A103) 15. juuni-14. august tööpäevadel 09.00-15.00

Põhihariduse nõudeta kutseõpe:

Põhihariduse baasil kutseõpe:

Keskhariduse baasil kutseõpe:

Lisainformatsioon: Leili Ruul (õppekorralduse spetsialist) leili.ruul[at]hariduskeskus.ee