ÕPILASTE TÄIENDAV VASTUVÕTT

Dokumentide vastuvõtt A120 (kantselei) 18.-24.10.2018 ja 29.-30.10.2018 tööpäevadel kell 09.00-14.30 üksikute vabade õpilaskohtade täitmiseni.

NB! Vabad õpilaskohad täidetakse avalduste vormistamise ajalises järjestuses. Kui õpperühm on komplekteeritud, vastuvõtt lõpetatakse.

Kutsekeskharidusõpe (põhihariduse baasil):

 Põhihariduse nõudeta kutseõpe:

 Keskhariduse baasil kutseõpe:

 

ÕPILASTE VASTUVÕTT - PRÕM (TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE)

E-avalduse vormistamine e-vastuvõtu keskkonnas (ÕIS) 

Põhihariduse nõudeta kutseõpe:

Kutseõpe põhihariduse baasil:

 

Lisainformatsioon:

Leili Ruul (õppekorralduse spetsialist) leili.ruul[at]hariduskeskus.ee, 442 7883

 

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppekavadest huvitatutel on võimalik tulla kooli õpilasvarjuks. Registreeri oma soov õpilasvarju vormis. Pärast registreerimisvormi täitmist võtab teiega ühendus õppe- ja karjäärinõustaja Kersti Karu.

 

KOHUSTUSLIKUD DOKUMENDID:

  • isikut tõendav dokument;

  • vormikohane avaldus (vormistatakse A120 või e-vastuvõtukeskkonnas);

  • kutseharidusstandardis või õppekavas õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia (v.a põhihariduse nõudeta õppekavadele kandideerimisel);

  • vanema või eestkostja vormikohane nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;

  • teised vastuvõtukomisjoni nõutavad dokumendid.

 

Vt lisaks:

Korduma Kippuvad Küsimused KKK

Õppides kutsekeskhariduse õppekava alusel, ning selle täitmisel täies mahus ja õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Põhihariduse nõudeta kutseõpe on kutseharidusstandardile ja kutse- või eriala riiklikule õppekavale vastava kutseõppe õppekava alusel toimuv õpe.

Põhiharidust eeldav kutseharidus

Kutsekeskharidus keskhariduse baasil, kutseõpe keskhariduse baasil, keskharidust eeldav keskeri- /tehnikumiharidus